Nanoskopie umožňuje lékařům exaktní diagnostiku kloubů a ošetření lehčích poranění

Stovky lidí v České republice už podstoupily ortopedický zákrok pomocí nanoskopie, která už není jen doménou vrcholových sportovců a sportovních ortopedů, ale dostává se na běžná ortopedická pracoviště nemocnic.

Moderní metoda, při které se operatér dívá do bolavého kloubu prostřednictvím miniaturní kamery, je vhodná zejména pro diagnostiku a ošetření lehčích poranění kloubů.

Miniinvazivní operace se oproti klasické artroskopii dělá jen v místním znecitlivění. Je šetrná k měkkým tkáním a prokazatelně způsobuje menší otoky. Berle pacient nepotřebuje, ze sálu odchází po svých. Tato moderní miniinvazivní metoda je částečně hrazena i zdravotními pojišťovnami a je dostupná již na přibližně 20 pracovištích v České republice, nicméně nová pracoviště stále přibývají.
„V mnohém předčí možnosti magnetické rezonance, která je statickým vyšetřením. Při vyšetření nanoskopem můžeme s kolenem pohybovat a sáhnout si na jednotlivé měkké struktury vevnitř a zjistit, jestli nejsou někde utržené. I kdyby to mělo mít pouze diagnostický přínos, je to velký posun,“ říká ortoped, traumatolog MUDr. František Picek.
Nanoskop je jehla opatřená na konci kamerou na jedno použití o rozměru 1,8 mm se speciální technologií schovanou v rukojeti přístroje. Během výkonu je možné s klouby pohybovat a provádět tzv. dynamickou diagnostiku, například vyšetření stability menisků, funkčnosti vazů atd. Kromě diagnostiky je možné touto metodou provádět i drobné operační výkony. Nanoskop umožňuje operatérovi nahlédnout do struktury kloubu a odhalit například příčinu přetrvávajících bolestí. Má třetinové rozměry oproti běžné artroskopické optice. Miniinvazivní operace se oproti klasické artroskopii dělá jen v místním znecitlivění.

Pro jaké části těla je nanoskopie vhodná?
KOLENO – diagnostika rozsahu poškození kloubních ploch, kondice a stability čéšky, poškození a stability menisků a zkřížených vazů, ošetření defektů chrupavek, drobných poškození menisků včetně nitrokloubního sešití, odstranění volných kloubních tělísek, jizevnatých srůstů, výrůstků apod.
NOHA – diagnostika poškozených kloubních ploch a vazivových poranění, event. odstranění výrůstků a volných nitrokloubních tělísek hlezenního kloubu, diagnostika artrotického poškození základního kloubu palce, diagnostika Achillovy šlachy.
RUKA – diagnostika stability zápěstí, ošetření útlakového syndromu karpálního tunelu.

Miniinvazivní operace hallux valgus

Miniinvazivní přístupy se stále častěji využívají v korekčních osteotomiích první nártní kosti, k tzv. operaci halluxů. Výraz osteotomie znamená protnutí kosti a korekční naznačuje vzájemný posun kostěných částí uvnitř nohy, kterým se v noze nastavují jiné mechanické poměry mezi klouby předonoží, a to vede k napřímení palce nohy.
„Podstatou moderních přístupů je ovlivňování předonoží tak, aby došlo nejenom k odstranění nevhodného postavení palce nohy, ale také aby byla odstraněna příčina vzniku deformity. Starší operační techniky pouze odstraňují kostěné výrůstky v okolí základního kloubu palce a často tak vedou k opětovnému rozvoji deformity do několika let po operaci,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Hromádka z Ortopedické kliniky 1.LF UK a FN Motol.
Operace se provádí zejména u pacientů s bolestmi. Mírné formy vbočeného palce se nemusejí operovat, pokud je tělo schopné se deformitě přizpůsobit. Je potřeba si také uvědomit, že pokud má pacient vbočený palec, tak velmi často přetěžuje zevní stranu nohy a prsty. Často tak vlastně nebolí vbočený palec, ale spíše prsty anebo celé předonoží.
U miniinvazivních přístupů se při osteotomii první nártní kosti využívají rotační frézy, které se do těla pacienta zavádějí pouze z malých kožních vstupů. Tyto zákroky jsou samozřejmě také spojeny s pooperačním otokem, ale tento otok je menší, lépe ho pacient toleruje a rychleji ustupuje. Moderní operační techniky jsou prokazatelně spojeny s menší recidivou deformity vbočeného palce, rychlejším hojením a komfortem pacienta.
Moderní přístupy jsou výhodné i z toho důvodu, že méně poškozují měkké tkáně v místě operačního přístupu. Cévní zásobení je velmi důležité pro hojení kosti a rovněž tak ovlivňuje pooperační otok předonoží.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.