AkSenHry 2019 pro aktivní seniory 50+

V neděli 1. 9. 2019 od 9:30 h ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech.

Technická ustanovení jednotlivých disciplín:

CHŮZE NORDIC WALKING – garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:15 h
4 kategorie: – ženy a muži do 70 let
– ženy a muži nad 70 let
Délka tratě: 600 m/2 kola
Poznámka: Účastníci závodu startují s vlastními Nordic Walking holemi.

STOLNÍ TENIS – garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:30 h
2 kategorie: – ženy bez rozdílu věku
– muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety do 11 bodů. Podle
počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými pálkami, organizátor dodá hrací míčky.

TENIS – garant soutěžní disciplíny: Vladimír Slivka
Start: 10:30 h
2 kategorie: – ženy bez rozdílu věku
– muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety. V případě velkého
počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými tenisovými raketami, organizátor dodá tenisové míčky.

STŘELBA KOULEMI NA PÉTANQUE NA 7 M – garant soutěžní disciplíny: Josef Procházka
Start: kvalifikace – hod třemi koulemi v 11:00 h, semifinále a finále ve 12:00 h
2 kategorie: – ženy bez rozdílu věku
– muži bez rozdílu věku

SENIORSKÝ PĚTIBOJ – garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:30 h
4 kategorie: – ženy a muži do 70 let
– ženy a muži nad 70 let
1. Hod na terč/cíl
2. Střelba do bránky floorbalovou hokejkou
3. Slalom 20 m se zátěží
4. Discgolf
5. Disciplína = překvapení
Všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter.

Každý jednotlivec se může přihlásit na všechny disciplíny, jenotlivé soutěže jsou
uspořádány tak, aby se daly časově zvládnout.

S t a r t o v n é : 50,- Kč se platí v hotovosti u prezence – stolek vedle vstupu do areálu.

Hlavní vedoucí AkSenHer: Maja Mamajová, koordinátorka aktivit AkSen.

Záštitu nad AkSenHrami 2019 převzala radní MČ Praha 7, MgA. Hana Třeštíková,
místostarostka pro kulturu, sport a sousedské vztahy.