Nekazte si vztahy dezinformacemi, učí seniory vzdělávací workshopy

Falešné zprávy i nadále ohrožují seniory. Klíčové je podle odborníků zpřístupnit této skupině nástroje, které jim umožní si informace ověřovat.

Vyplývá to ze zkušeností desítek seniorů z Královéhradecka a Liberecka, kteří prošli mediálním vzděláváním. O svých zkušenostech i roli knihoven dnes na tiskové konferenci v Hradci Králové hovořili účastníci i knihovníci.

Na 160 seniorů z Královéhradecka a Liberecka se k dnešku zapojilo do cyklu 15 workshopů věnovaného praktickým nástrojům, jak se bránit dezinformacím, i aktuálním trendům jako je téma informační hygieny. Mediální vzdělávání v těchto dvou krajích započala ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové na přelomu loňského a letošního roku organizace Agora CE, které se věnuje vzdělávání dospělých v aktuálních společenských tématech. Do školení se vedle dvou knihoven zapojili i místní studenti, kteří své starší spoluobčany seznamovali se světem sociálních sítí.

Senioři stále patří mezi jednu z nejzranitelnějších skupin vůči dezinformacím. Podle průzkumu organizace Elpida a Nadace O2 z roku 2018 se více jak 90 % seniorů, kteří využívají internet, setkává s řetězovými e- maily. Pravdivost informací si neověřuje až 40 % z nich. To potvrzuje i jedna z účastnic kurzu, paní Marie Kölerová z Liberecka: „Je pravda, že pokaždé si informace neověřuji. To snad ani není možné, pokud člověk není přímo novinář.“ Vzápětí však dodává, že díky účasti na seminářích dnes už více přemýšlí nejen o obsahu, s kterým se setkává na internetu, ale také o tom, co se dozví při debatách se známými nebo třeba i náhodnými lidmi. Je to právě neznalost možností, jak si informace ověřit, která podle odborníků vede v životech seniorů ke zhoršování vztahů s jejich okolím.

Podle Magdy Podsedníkové z organizace Agora CE, která kurzy mediální gramotnosti pro seniory lektoruje, si dnes senioři už většinou nebezpečí např. v podobě řetězových e-mailů uvědomují. „To, co oceňují na kurzech nejvíce, jsou praktické nástroje, které jim pomohou rozeznávat nejen falešné zprávy, ale i obrázky, jako to umožňuje např. aplikace Google Lens.“ Odbornice seniory na kurzech učí zamýšlet se nad zprávami pomocí konkrétních návodných otázek a ověřovat zdroje článků a fotek, ale i jednotlivé autory a média. „S účastníky diskutujeme i o tom, jak si stanovovat limity trávení volného času na internetu,“ doplňuje lektorka. Agora se tak spolu s knihovnami snaží vyvrátit nejen u starších lidí zakořeněnou domněnku, že existuje rovnítko mezi neustálým sledováním zpráv a aktivním občanstvím.

Podle Agory je potřeba, aby nabídka mediálního vzdělávání zasahovala výrazně větší okruh seniorů. Vedle starších obyvatel tak školeními projdou i knihovníci a knihovnice z obou krajů, kteří pak budou v podpoře seniorů v této problematice pokračovat. „Knihovníci jsou v oblasti práce s informacemi profesionálové. Nicméně je na místě stále zlepšovat jejich orientaci ve světě médií a šíření informací, ale také posílit jejich schopnost předávat získané informace svým cílovým skupinám – mimo jiné i seniorům,“ vítá kurzy na míru pro pracovníky Vladimíra Buchtová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V rámci společného projektu už vznikla metodika pro budoucí školitele a ve spolupráci se seniory i e-learningový kurz, který je dostupný na webových stránkách Agory zdarma.

 

Nela Kleinová

Zdroj foto: Agora CE