Česká populace stárne. Co je klíčem k dlouhému a zdravému životu?

V roce 2050 budou v Česku zhruba 3 miliony seniorů nad 65 let a velká část z nich bude mít chronické zdravotní problémy. Jak prodloužit život ve zdraví?

Celá řada zdravotních problémů a onemocnění se dnes dá účinně léčit, když se zavčas a dostatečně připraveni vydáme do ordinace svého praktického lékaře.

Všeobecné praktické lékařství je jedním ze základních medicínských oborů, jejichž cílem je poskytnout občanům potřebnou zdravotní péči. Touto péčí se zpravidla rozumí souhrnná zdravotně-sociální péče, léčebná a preventivní, která respektuje biopsychosociální potřeby pacienta. Praktický lékař je osoba, sekterou pacient přijde jako první do kontaktu při řešení zdravotních potíží. V průběhu let si mezi sebou budují vztah a pacient bere svého lékaře jako garanta svého zdraví.

Podle statistik věnuje praktický lékař komunikaci a péči o nemocné starší 65 let přibližně 60 % svého pracovního času. Nejčastějším důvodem k návštěvě praktického lékaře je předpis léků, na druhém místě je prevence a bronzovou příčku obsadilo zhoršení zdravotního stavu pacienta. Praktický lékař je vnímán jako osoba, která má léčit či poslat pacienta k odbornému lékaři. Praktických lékařů je v České republice kolem 5000. Ročně provedou přes 35 milionů ošetření a na každého pacienta mají cca 3–5 minut.

„Jedním z mnoha podnětů je promyslet si dopředu, co chcete lékaři sdělit a jak své potíže stručně popsat. Když si totiž budete „rovnat myšlenky“ až nahlas před lékařem, bude to zdlouhavé a chaotické a lékař vás nejspíš nenechá ani vše doříct. Zformulujte si otázku, aby Vám následná odpověď objasnila Váš zdravotní stav, nastavení léčby, medikace nebo další odborné vyšetření. Určitě se dozvíte všechny podstatné informace, když budete klást konkrétní otázky,“ říká prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A DOMA z. s., uvádí: „V multidisciplinárním týmu A DOMA máme ergoterapeuty či trenéry paměti, kteří u opečovávaných mohou provést test soběstačnosti a sebeobslužnosti (ADL a IADL) nebo Addenbrookský test kognitivních dovedností. Tyto podklady mohou být lékařům nápomocny při vyplnění dotazníku, který dostávají od České správy sociálního zabezpečení při řízení o přiznání sociálních dávek.“

Lékař musí také řešit situace, které souvisejí se sociálními potřebami seniorů

Na praktického lékaře se obracejí pečující, když žádají o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo o průkaz osoby se zdravotním postižením. Praktičtí lékaři dále předepisují domácí zdravotní péči a inkontinentní nebo kompenzační pomůcky, bez lékařské zprávy od praktického lékaře se pacient neobejde při umístění do pobytové služby.

Při zohlednění zdravotního stavu obyvatelstva a ekonomické náročnosti péče je ideálním stavem, aby právě v sektoru primární péče docházelo k nejčastější interakci lékař–pacient a ke včasnému záchytu a léčbě nemocí v nejranějším možném stadiu.

Nela Kleinová

Zdroj foto: Getty Images Signature

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.