Informační servis pro seniory poběží i v roce 2023

Svaz tělesně postižených v ČR letos pokračoval v realizaci projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“, který podpořil dotační program MPSV.

V rámci projektu zveřejňoval během roku 2022 Svaz tělesně postižených v České republice na svých webových stránkách informace pro seniory zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity či kulturní nabídky.

Díky tomuto informačnímu servisu mohou senioři získávat užitečné kontakty, nabídky a přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Informace rozesílala organizace také e-mailem, aby k nim zájemci měli snadnější přístup. Aktivity jsou hrazené z dotačního programu MPSV „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.

Ve zveřejňování a rozesílání informací pro seniory bude Svaz tělesně postižených v České republice pokračovat i v roce 2023. Pokud byste o zasílání informačních e-mailů měli zájem, můžete se přihlásit k jejich odběru nebo jednoduše sledujte informace na webových stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Kontakt: Alena Říhová, STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín,
tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace o projektu můžete získat na stránkách https://svaztp.cz/projekty/projekty- mpsv/informacni-servis/ .

Tento článek odráží výhradně názory STP a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.

 

Nela Kleinová

Zdroj foto: Richard Johnson, Getty Images