Nenechte astma řídit váš život

Astma a alergie jakožto autoimunitní onemocnění lze považovat za nemoci závažné.

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dolních cest dýchacích, které vede ke zhoršenému dýchání. Alergie je přehnaná reakce imunitního systému organismu na nejrůznější látky běžně se nacházející v okolním prostředí, jako pyly, prachy, roztoči, zvířecí srst, ale i potraviny.

Astmatici a alergici se nemohou plně vyléčit, ale nepodceňováním péče o své zdraví mohou velmi výrazně zmírnit projevy svého onemocnění. Nezbytná je prevence, ke které patří nejen pravidelné návštěvy u alergologa, ale i celkový zdravý životní styl. Pro astmatiky a alergiky se také výborně hodí lázeňské pobyty a využití přírodních léčebných zdrojů, jakými jsou minerální voda, léčivé bahno či přírodní CO2. A to vše můžeme společně s podhorským až horským klima najít v západočeských Mariánských Lázních.

O tom, jaké procedury doporučují lékaři právě při léčbě astma a nejrůznějších alergií jsme si povídali s hlavní primářkou společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, MUDr. Růženou Vaňkovou, která v Mariánských Lázních jako lékařka pracuje už od roku 1979. Zaměřuje se na fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci, rehabilitační a fyzikální medicínu.

Proč jsou právě Mariánské Lázně vhodné pro léčbu respiračních onemocnění, mezi které se řadí také astma?
Zkušenosti s léčbou astma jsou v Mariánských Lázních historicky na vysoké úrovni. Účinné léčbě pomáhají zdejší přírodní zdroje – přírodní CO2, minerální prameny, slatina a rašelina. Léčebné postupy umocňuje poloha Mariánských Lázních v nadmořské výšce 630 metrů nad mořem a podhorské, místy až horské klima. Využíváme takových klimatických faktorů jako intenzivnější UV záření, nižší barometrický tlak a vyšší saturaci hemoglobinu kyslíkem, vyšší obsah ozónu a záporných iontů, eliminaci prachu a alergenů.

Má léčba astmatiků nějaká specifika oproti jiným respiračním onemocněním?
Astma se může projevit v jakémkoli věku a v různých stupních závažnosti. Projevuje se s opakujícími se respiračními příznaky, jako je dušnost, kašel, sípání a napětí na hrudi. Neléčené astma tak může vést k astmatickému záchvatu nebo až k těžkým stavům dušnosti. Obvyklým spouštěčem projevů astmatu může být chladný a suchý vzduch. Stejně tak i znečištěný vzduch, vysoká hladila pylu, virová infekce dolních cest dýchacích, špatně kontrolovaná alergie i nedostatečná fyzická kondice. Není ojedinělé, že spouštěčem mohou být i prožívané emoce, smích i pláč, stres, ale také fyzická zátěž či hormonální vlivy. Zároveň je známo, že astmatický stav se může zhoršovat v noci nebo brzy ráno. Astma nelze vyléčit, ale při správné léčbě a prevenci mohou astmatici žít kvalitním životem. A vhodná léčba se dá zajistit jedině správnou diagnózou. Při správné diagnostice je potřeba se zaměřit nejen na výběr účinných léků, které daný pacient vzhledem k závažnosti onemocnění potřebuje, ale dalším důležitým krokem je hledat příčinu nemoci, tzn. kontrolovat prostředí, ve kterém pacient žije a pracuje. Musím podoktnout, že velmi často bývají astmatici zároveň i alergici. Díky pravidelným kontrolám a preventivní léčbě se zřídka dostávají do stavů akutní dušnosti vyžadující následnou hospitalizaci.

Jak léčba v lázních probíhá? Jde pouze o procedury nebo léčebný program, který zahrnuje také další aktivity?
Po vstupní konzultaci lékař navrhne vhodný léčebný program. K léčbě astma doporučujeme inhalaci čerstvé minerální vody vyvěrající z Lesního pramene. Pomocí trubice se ústy inhalují aerosoly, které jsou vdechovány do spodních cest dýchacích a do plic. Klienti se dále mohu zúčastnit např. tzv. Mariini skupinové inhalace, během které se nosem inhalují aerosoly této minerální vody. Inhalace pomáhá rozpouštět hlen, kterého se pak tělo snadno zbavuje, a dýchací cesty tímto zůstávají čisté. Doporučujeme také inhalaci kyslíku, který je inhalován měkkou trubicí vedenou do nosu. Dlouhodobé dodávání kyslíku do těla posiluje funkci imunitního systému, zlepšuje srdeční činnost a elasticitu plic, pomáhá stavu a výkonnosti mysli a je výborné pro celkové zdraví. Samozřejmostí jsou procedury s přírodním CO2 pro zlepšení mikrocirkulace, jako jsou vodní a suché uhličité koupele. Doporučujeme také oxygenoterapii kyslíkovými brýlemi. Vhodné jsou i parafínové zábaly. Součástí léčby v lázních je také klimatoterapie, pitná léčba či fyzioterapie. Ráda bych vyzdvihla naše fyzioterapeuty, kteří jako jediní v České republice absolvovali zcela unikátní kurs s novinkami plicní a dechové rehabilitace. Součástí programu je také fyzická aktivita úměrná ke stavu pacienta.


Ano, pokud pacient splňuje podmínky dané zákonem. Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou, a to na základě doporučení odborného lékaře. Tento návrh dále posuzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. V případě, že pacient splní požadavky na komplexní lázeňskou péči, pojišťovna mu hradí standardní ubytování, stravování a samozřejmě léčebný program. Pacienti, kteří dosáhnou pouze na příspěvkovou lázeňskou péči, mají nárok na úhradu standardního léčení bez příspěvku na ubytování a stravování.

Mohl/a byste zobecnit, jak by měli astmatici o své zdraví pečovat?

Chtějí-li astmatici žít život bez omezení, nesmí nechat astma řídit jejich život. Naopak by měli být pacienti aktivitní v přístupu ke své nemoci a měli by se snažit vyhýbat se všem potenciálním spouštěčům záchvatů. Například znečištěnému prostředí, k tomu se vážou i běžné rady, jako snažit se udržovat čistou domácnost, bez prachu, pylů i roztočů, pravidelně větrat, nekouřit a vyhýbat se zakouřenému prostředí. Dále by se astmatici měli vyhýbat rizikovým situacím, jakými může být duševní i fyzická zátěž, naopak je žádoucí, aby se pacienti naučili zvládat stres a uměli odpočívat, a to i aktivně. Ideálním cvičením jsou jóga a plavání. Aby si astmatici sami zajistili kvalitu života, měli by být schopni rozpoznávat příznaky, které astma zhoršuje, a umět na ně správně reagovat. Rozhodně nesmí léčbu zanedbávat, vysadit léky bez předchozí konzultace s lékařem, a neměli by zapomínat na pravidelnou prevenci.

Stres je v mnohých případech spouštěčem nejrůznějších onemocnění, platí to i v případě astmatu? Pokud ano, pomáhá návštěva lázní i v boji proti stresu?
Ano, stres může být jedním ze spouštěčů astmatických záchvatu. Ale v lázních má pacient dostatek času na pořádný odpočinek. Během svého pobytu neřeší žádné pracovní záležitosti, ale soustředí se sám na sebe, na své zdraví. Dbáme na to, aby si pacienti kromě léčebných procedur „vyčistili hlavu“ při procházkách na čerstvém vzduchu, aby se dokázali uvolnit v prostředí krásných lesů a lesoparků v Mariánských Lázních. K tomu slouží individuální procházky i terénní kúry pod vedením fyzioterapeutů.

Judita Hofmanová

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.