Terénní a odlehčovací služby jsou dobrou alternativou k domovům seniorů

Alternativou pro domovy seniorů a ostatní pobytová zařízení  by mohla být některá z terénních služeb (pečovatelská či tísňová péče) nebo odlehčovací služba, která je krátkodobá a nabízí ambulantní variantu.

Služby klientům více přibližuje Terezie Šmídová, manažerka Komunity organizace ŽIVOT 90, která je poskytuje.

Jaká jsou v současnosti rizika ubytování v domovech pro seniory?

Domovy pro seniory jsou v dnešní době skloňované především v souvislosti s pandemií Covid 19 a rozšířením nákazy právě v těchto zařízeních. Jednotlivá zařízení přijala samozřejmě veškerá bezpečnostní opatření, aby se zavlečení nákazy co nejvíce eliminovalo, a je tomu i tak v našich službách. Značná omezení, která se těchto služeb dotkla, spočívají především v možnosti návštěv a vycházek.

Příchozí návštěvy se musí prokazovat testem ne starším než 5 dnů, což je sice možná pro někoho trochu komplikované, ale na druhou stranu to umožnilo přerušení velké izolace starších lidí v domech, které má své negativní následky.

Mezi alternativy, které pečující mohou v současnosti využít a nedávat své blízké do domovů pro seniory, patří terénní nebo odlehčovací služby. Patří sem ještě něco?

Nenazvala bych to přímo alternativami. Jsou to terénní služby, které podporují klienta tak, aby mohl co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Pomáhají tak i pečujícím zvládnout péči o jejich blízkého. Až v momentě, kdy není možné zajistit dostatečně péči doma, přichází na řadu pobytová služba, jako je domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem (pro klienty se syndromem demence…). Dále je také možné využít, v případě větší potřeby péče, službu Osobní asistence (poskytnutí péče i ve večerních hodinách, o víkendu, delší péče než 2h) nebo také ambulantní služby: Centra denních služeb, Denní stacionáře.

Mohla byste služby představit? V čem spočívají?

Pečovatelská služba zajišťuje služby skrze pečovatele/ky, které docházejí dle smlouvy ke klientce nebo klientovi domů a pomáhají mu v tom, co již sám nezvládne nebo v čem potřebuje podporu (např. s hygienou, podáním jídla, úklidem, nákupem..). Osobní asistence poskytují podobnou péči jako pečovatelská služba, ale ve větším časovém rozsahu, včetně víkendů a svátků. Centra denních služeb nebo denní stacionáře umožňují bezpečně strávený den v ambulantní péči. Zajištují volnočasové, vzdělávací, terapeutické činnosti, dopomoc s hygienou, stravou. Klient/ka se vrací v odpoledních/večerních hodinách zpět domů. Tísňová péče je nepřetržitá non stop služba, kdy se stiskem tlačítka, které u sebe člověk nosí, v případě nouze spojí s dispečinkem, který situaci vyhodnotí a ihned zprostředkuje adekvátní pomoc. Umožňuje tak rychlé řešení při zhoršení zdravotního stavu, úrazu apod. V rámci služby má klient/ka doma také instalované pohybové čidlo, které po určitém časovém úseku vyhodnotí případný NEpohyb v bytě, který by tam měl být a zalarmuje náš dispečink.

Odlehčovací služba je službou pro pečující, aby měli čas na odpočinek či zařízení svých záležitostí a o jejich blízkého bylo po tuto dobu postaráno. Zároveň v této náročné době může být tato služba velkou pomocí pro rodiny, které se vzhledem k nákaze Covid 19 nebo nařízené karanténě, nemohou o svého blízkého postarat. Leckdy jsme také takovou „přestupní“ stanicí po ukončení hospitalizace v nemocnici a opětovným návratem domů. Jedná se tedy o krátkodobou pobytovou službu se zajištěním stravy, péče, volnočasových a terapeutických činností.

Jaké jsou plusy a mínusy jednotlivých variant?

Terénní/ambulantní služby považuji za velmi důležité v podpoře starších lidí pro jejich co nejdelší setrvání v domácím prostředí a také jako podporu pro pečující. Tyto služby umožňují rozdělení sil v péči i zajištění seniorky či seniora, který své blízké pečující nemá. Pomáhají doplnit a zajistit činnosti, které klient/ka sám již nezvládne nebo jen obtížně. Jsou však časově omezeny, často je tedy třeba, při větším rozsahu potřeby péče, nakombinovat jednotlivé služby.

Všechny tyto možnosti nabízí ŽIVOT 90?

Máme řadu služeb zaměřených pro starší občany a jejich blízké. V rámci celé ČR nabízíme Tísňovou péči. Pečovatelskou službu poskytujeme ve vybraných lokalitách hl.m. Prahy. V Centru denních služeb nabízíme řadu aktivit, jako jsou např. různá cvičení, keramika, výtvarná činnost, práce s PC a chytrými telefony, ale i zázemí a péči během denní doby. Centrum denních služeb je otevřeno pro všechny seniorky či seniory, kteří mají možnost k nám dojet. Odlehčovací službu nabízíme v pobytové formě pro 9 klientů/ek a v ambulantní (pouze denní pobyt) pro 3 klienty/ky. Pro přijetí nerozhoduje trvalé bydliště, žadatel/ka může být z celé ČR. Vzhledem k tomu, že služba patří kapacitně mezi ty malé, vytváří tak dostatek soukromého prostoru a celkově příjemnou atmosféru na oddělení. V rámci služby nabízíme i možnost fyzioterapie, která připravuje klienta/ku na jeho opětovný návrat domů.

Jak je to s cenami a dostupností služeb?

Úhrada za poskytnutí sociální služby je limitována vyhláškou 505/2006 zákona O sociálních službách. Tedy je stanoven limit maximální výše úhrady za poskytnutou péči, stravu i ubytování. Financování sociální služby může klient/ka čerpat z tzv. Příspěvku na péči, o který lze zažádat na příslušném Úřadu práce. V praxi se však setkáváme i s poskytovateli, kteří ceny za poskytnutí péče mají mnohem vyšší, než uvádí zákon (především v pobytových službách) a doplacení nadlimitní částky žádají obvykle jako sponzorský dar.

Co se týče dostupnosti péče, z pohledu velkého města vnímám saturaci služeb jako relativně dostatečnou, i když i v Praze se často setkáváme s plnou kapacitou jednotlivých služeb. Některé služby, především terénního a pobytového typu však nejsou dostupné v ČR stejně. Především v pohraničních oblastech není kapacita nebo nabídka služeb vždy dostatečná.

Proč tyto služby využít zrovna u ŽIVOTa 90? 

ŽIVOT 90 je stabilním poskytovatelem služeb již 30 let, máme tedy již dlouhodobé zkušenosti. Naším cílem je především podporovat nezávislost u starších lidí. Chceme, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější, nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování a nepřestávali se podílet na společenském životě.

Co se týče poskytnutí odlehčovací služby a centra denních služeb, tyto služby se nachází v rámci našeho komunitního domu v centru Prahy. Nabízí tak i možnost se nejen dostat do míst, kam se již řada starších lidí sama nepodívá, ale i v rámci domu je možné využít dalších služeb jako příjemné kavárny, aktivit, různých kurzů, ale i představení našeho Divadla U Valšů (samozřejmě v době, která tyto aktivity umožňuje). U zrodu a profesionalizace Tísňové péče v ČR stál náš zakladatel Jan Lorman, díky jemu se podařilo tuto službu začlenit do zákona o sociálních službách. Tato služba přinesla pocit bezpečí a pomohla ochránit životy již mnoha starších lidí.

Mají i alternativní varianty nějaká rizika?

Terénní a ambulantní služby mají zavedena všechna bezpečnostní opatření, která jsou nutná k tomu, aby se co nejvíce zabránilo přenosu nákazy na klienta/ku nebo pracovníka/ici. Je možné, že v některých službách může dojít k omezenému výpadku pracovníků (onemocnění Covidem), a službu pak není možné poskytnout v plném rozsahu. Jsem moc ráda, že se nám v ŽIVOTě do této chvíle daří ve všech službách možné komplikace řešit tak, aby se to co nejméně nebo vůbec dotklo našich klientů/ek.

Marta Molínová