Hladinu glukózy si pravidelně měří méně než 50 % Čechů s diabetem 2. typu

Data Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že mnoho lidí s diabetem si neměří hladinu glukózy tak často, jak to doporučuje jejich lékař.

Tento závěr je podpořen nedávným průzkumem společnosti Abbott, která je globálním lídrem v oblasti zdravotní péče. Průzkum „Já a cukrovka“  byl provedený mezi 219 českými diabetiky 2. typu. Hlavním výstupem je zjištění, že 50 % respondentů si neměří hladinu glukózy pravidelně, a dalších 25 % si ji neměří vůbec. Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ukazují, že více než milion lidí  (zhruba 10 % populace) je léčen pro diagnózu diabetu. Kromě toho až 3 % populace trpícím diabetem zatím nebyla diagnóza odhalena. Velkou většinu pacientské populace, zhruba 90 %, tvoří lidé s cukrovkou 2. typu (diabetes mellitus 2. typu). Pravidelné sledování hladiny glukózy je spolu s vhodnou léčbou pro kontrolu diabetu zásadní.

Monitorování hladiny glukózy je pro kompenzaci diabetu klíčové 

Podle doporučení České diabetologické společnosti by léčebný plán diabetu 2. typu měl zahrnovat pravidelné monitorování hladiny glukózy. V rámci správné kompenzace diabetu by měli být lidé jasně poučeni o tom, jak měřit hladiny glukózy, jak o tom vést záznamy a jak na základě výsledků měření upravit svůj režim. Tak budou mít diabetici lepší kontrolu nad průběhem své choroby a budou si schopni upravit dávkování léků, dietní opatření či míru zátěže.

„Pravidelné měření glykémie je velice důležité zejména v okamžiku, je-li pacient s diabetem 2. typu léčen injekčně podávaným inzulínem. Pokud léčba vyžaduje aplikaci více injekcí denně, pak by si pacienti měli měřit glykémii přibližně 4krát denně a v některých případech i častěji,” říká diabetolog MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dále dodává: „Pravidelné měření glykémie také snižuje riziko hypoglykémie, která je doprovázena nepříjemnými příznaky a v nejtěžších případech může vést až ke ztrátě vědomí a úmrtí pacienta. Při kontrole u lékaře pak výsledky pravidelného měření glykémie slouží jako základ k optimalizaci a individualizaci léčby pacienta.“

Lidé si neměří hladinu glukózy z různých důvodů 

Z výsledků průzkumu také vyplynulo, že 47 % diabetiků 2. typu nebylo poučeno o tom, jak často by si měli měřit hladinu glukózy. Ve věkové skupině lidí starších 45 let toto číslo dokonce dosahovalo 55 % respondentů.

Do průzkumu byli zahrnuti respondenti s různými způsoby léčby odpovídajícími závažnosti jejich stavu – od jedinců pečlivě dodržujících dietární opatření přes pacienty užívající léky na předpis (takzvaná antidiabetika) až po ty, kteří si denně injekčně podávají inzulín. Bylo zjištěno, že dodržení časového harmonogramu měření hladiny glukózy bylo obtížné pro všechny respondenty průzkumu bez ohledu na závažnost jejich onemocnění.

Hlavní zjištění průzkumu:

  1. Ve věkové kategorii nad 55 let si 55 % diabetiků 2. typu hladinu glukózy neměřilo pravidelně a třetina si ji neměřila vůbec.
  2. 47 % diabetiků 2. typu nebylo poučeno o tom, jak často by si měli měřit hladinu glukózy. Ve věkové skupině lidí starších 45 let toto číslo dokonce dosahovalo 55 % respondentů.
  3. 41 % lidí si měřilo hladinu glukózy méně často, než jim doporučil jejich lékař.
  4. 25 % respondentů si zapomíná měření provést. Tento důvod byl nejčastěji udáván ve skupině mladých pacientů (27–35 let); provést měření jich zapomnělo 40 %.
  5. Téměř ¾ respondentů (72,1 %) používá k měření hladiny glukózy glukometr.
  6. 20 % respondentů si neměří hladinu glukózy kvůli bolesti při vpichu do prstu

Marta Molínová

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *