Senioři jsou jako podnikatelé i zaměstnanci v kurzu

Do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let, zájem o jejich služby ale zatím neklesá. Dva z deseti seniorů dokonce ještě uvažují o zahájení podnikání, přičemž hlavním motivem nejsou pouze finanční zdroje, ale i společenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity.

Atraktivní jsou senioři rovněž pro zaměstnavatele, kteří je považují za nadprůměrné pracovníky a oceňují na nich zejména zkušenost, spolehlivost a zodpovědnost. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) rozjíždí celospolečenskou aktivitu Silver Business zaměřenou na podporu seniorů jak v samostatném podnikání, tak v jejich pracovním angažmá, a společně s ČSOB představuje průzkum, jak se staví starší podnikatelé k podnikání a jaký potenciál v nich vidí zaměstnavatelé. Nezávislé šetření mezi (pre)seniory a malými a středními podniky pro AMSP ČR provedla výzkumná agentura IPSOS.

Podnikatelská generace 90. let se dostává do důchodového věku. Z pohledu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je z počtu 991 tisíc aktivních OSVČ již 190 tisíc starších 61 let, nicméně během deseti let jich bude v absolutním počtu dvojnásobek. Na druhé straně klesá tempo přírůstku mladých podnikatelů, zatímco ještě v roce 2016 bylo 20 % živnostníků mladších 36 let, o rok později to bylo už jen 18 %. V tomto roce je tak poprvé více podnikatelů starších 61 let, než mladších 36 let.

 

Průzkum ukazuje, jak zájem seniorů o podnikání, tak zájem firem o jejich angažmá v pozici zaměstnanců. Lidé ve věku 55 let a více se shodují, že psychická či fyzická aktivita pomáhá prodloužit život a zlepšuje zdraví, přičemž volný čas tráví nejčastěji turistikou a cestováním, četbou nebo hlídáním vnoučat. Velmi kladně se staví i k práci, která jim dle průzkumu pomáhá nejen pokrývat životní náklady, ale udržuje je ve vztazích se svým okolím a zlepšuje psychickou kondici.

 

25 % lidí v předdůchodovém věku a 15 % lidí starších než 64 let dokonce uvažuje o tom, že začnou podnikat. Jejich motivací je mimo finančních zdrojů rovněž snaha být společensky prospěšní a posílit nezávislost. Pokud se pustí do podnikání, pak očekávají zejména podporu od rodiny, ale rovněž nestranné informace o možnostech i povinnostech spojených s malým byznysem. Z pohledu času převládá u seniorů zájem o práci na 5-8 hodin denně, nejpreferovanějším oborem podnikání je malý obchod, administrativa, pedagogika, drobná výroba a poradenství.

 

Atraktivní jsou senioři i pro zaměstnavatele, 82 % malých a středních firem zaměstnává pracovníky starší 55 let, přičemž se potvrzuje, že podniky dokáží využít jejich zkušeností, neboť ve 45 % jsou nad výkonnostním průměrem. S ohledem na mzdy jsou většinou spíše na podnikovém průměru, shodují se oslovené firmy. Nejvíce si na nich zaměstnavatelé cení jejich zkušeností, spolehlivosti a zodpovědnosti. Naopak za slabší stránky považuji menší rychlost, vyšší nemocnost a menší schopnost pracovat s novějšími technologiemi. Průzkum ukazuje, že firmy si uvědomují, že starší pracovníky neudrží na sliby růstu a komfortu, ale sází na jistotu, osobní vztahy a vzájemný respekt. Vzájemně si potom vycházejí vstříc ve zkrácených úvazcích, dohodách, ale i v práci na IČO.

 

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Udržet seniory v aktivní ekonomické činnosti se musí stát celospolečenským tématem. Jejich rychlý úbytek jakožto živnostníků by měl přímý dopad na obslužnost regionů, neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla nebo malého zemědělství. Stejně tak by ale senioři chyběli i na trhu práce, neboť jsou nejenom spolehlivou a výkonnou pracovní silou, ale v době minimální nezaměstnanosti jsou dnes jednoduše nenahraditelní. Proto jsme zahájili celospolečenskou ofenzivu Silver Business s cílem motivovat seniory k ekonomické aktivitě.“

 

Senior manažer aktivity AMSP ČR „SILVER BUSINESS“ Václav Vojtěch uvádí: „Silver Business je projekt, který přináší výhody všem. Nejen zaměstnavatelům a podnikatelské sféře, ale i seniorům samým a celé společnosti. Přínosy pro podnikatelskou sféru jsou zvláště v době vysoké zaměstnanosti nasnadě. Málo se ale mluví o tom, že podnikatelská činnost v sobě spojuje fyzickou i mentální aktivitu, sociální kontakty i pocit uznání i sounáležitosti, což jsou všechno složky, které udržují seniory aktivní. A aktivní senior je nejen spokojenější a podle mnohých studií i zdravější a déle žijící, ale též odlehčuje sociální i zdravotní systém. Takže takové „perpetuum mobile“ na spokojenost seniorů, podnikatelské sféry i společnosti. Vyplatí se ho uvést do chodu. Právě dnes.

 

„Výsledky průzkumu se shodují s našimi zkušenostmi. Starší kolegové přinášejí do každého pracovního týmu potřebnou stabilitu a nedocenitelné zkušenosti. V našich interních anketách se zaměstnanců pravidelně ptáme, co by chtěli v práci změnit, a starší kolegové mimo jiné často odpovídají, že by si přáli mít více volného času. V ČSOB jsme vytvořili program 55plus, který našim kolegům vychází vstříc. Kromě možnosti pracovat za zvýhodněných podmínek na zkrácený úvazek jim nabízíme např. wellness volno a další výhody. Díky tomu naši seniorní zaměstnanci lépe zvládají skloubit pracovní a osobní život a jejich ostatní kolegové z ČSOB mohou nadále čerpat z jejich nedocenitelných zkušeností,“ říká Kateřina Krásová, ředitelka útvaru Komunikace ČSOB.

Více k aktivitě AMSP ČR SILVER BUSINESS: http://www.silverbusiness.cz/