Nominujte svoje hrdiny na Cenu Senior roku 2018

Projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77 vyhlašuje nový ročník Ceny Senior roku. Již po šesté hledá seniory, kteří  neztrácejí zájem o dění kolem sebe a k aktivnímu životu motivují i své okolí. Nominaci na Cenu Senior roku 2018 můžete podat do konce července 2018 v kategoriích „Nejlepší senior/seniorka“ a „Nejlepší klub“. Jedna seniorská osobnost vstoupí do „Zlaté síně SenSenu“. Patronkou Ceny je i letos herečka Simona Stašová.

Cenu Senior roku uděluje Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři) od roku 2013. Jejím cílem je podpora seniorů jako významné části společnosti, zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a práce. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě, posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

„Rozhlédněte se kolem sebe a pošlete nám tipy na lidi, kteří dělají něco navíc a inspirují ostatní. Nepochybuji, že jich je ve vašem okolí hodně, a stojí za to na ně upozornit, a pozvednout tak zájem o to, co dělají. Chceme, aby si toho všimla veřejnost, ale také ti, kteří život kolem vás ovlivňují. Posílit prestiž těchto lidí v místě, kde žijí, to je také důležitý cíl Ceny Senior roku. Podmínky pro podání nominace jsou jednoduché“, říká Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 (SenSen, Konto Bariéry).

Nominovat na Cenu Senior roku 2018 mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nebo elektronicky, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a dvěma referencemi nejpozději do 31. července 2018. Formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách projektu SenSen. O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání Ceny Senior roku 2018 se uskuteční den před Mezinárodním dnem seniorů – 30. září 2018, a i letos ho ozdobí benefiční divadelní představení. Tentokrát výjimečné seniory z celého Česka a jejich přátele uvítá divadlo ABC s představením Vězeň na Druhé avenue.