Vyšší věk nemusí být spojen s nadváhou

Štíhlá linie - pro tato magická slova jsou ženy i muži ochotni podstoupit nejrůznější kúry i chirurgické zákroky. Touha po „štíhlosti“ může přejít až k obsesi, která vyúsťuje v poruchy příjmu potravy - mentální anorexii nebo bulimii. V posledních letech se přesto prosazuje trend návratu k racionálním dietním postupům, které mají udržovat váhu v optimálním rozmezí, ale nevedou k extrémům.

Společenská touha po „štíhlé linii“ se objevila v USA těsně před První světovou válkou a úzce souvisela s novou módou v odívání, která začala více zdůrazňovat tvar lidské postavy. Této změně předcházelo dlouhé období, kdy tvar těla, především ženského, byl důkladně skrytý a naopak byly upřednostňovány plné ženské linie. Typické jsou barokní obrazy, kde ideálem krásy byla plnoštíhlá postava.

V protikladu k řadě filmových zpracování, nebyla nadváha výjimečná ani ve starověku. Opravdová „posedlost“ po štíhlém pasu je spojena až s britskou modelkou Lesley Lawson, známou pod přezdívkou Twiggy, která v 60tých letech minulého století představovala vzor absolutní štíhlosti. I když je tomu již padesát let, dodnes je v našem vnímání posunuta míra optimální štíhlosti k tělesné vyzáblosti.

Zdravotní pohled na hmotnost člověka

Z prostého fyziologického hlediska jíme proto, abychom získali energii a stavební složky nezbytné pro existenci našeho života. Právě v energetické potřebě se každý organizmus významně odlišuje. Kromě pohlaví, věku, genetické dispozice nebo charakteru práce hrají v naší celkové hmotnosti roli i faktory psychologické a sociální.
Nadváha nebo obezita nevzniká ze dne na den, ale představuje situaci, kdy dlouhodobě převyšuje energetický příjem nad výdejem. Roli mohou hrát i některé vnitřní „vrozené“ faktory, včetně endokrinních poruch, avšak až 99 % obezity je zapříčiněno prostým přejídáním se ve spojení s nedostatkem odpovídajícího pohybu. Jíst nesmíme tak, jak potřebuje tělo našeho souseda, ale dle požadavků našeho organizmu. 

Obezita jako porucha příjmu potravy

Často pokládáme za poruchy příjmu potravy jen mentální anorexii a bulimii. Přitom nejčastější poruchou je právě obezita. Pro posouzení tělesné hmotnosti se využívá index tělesné hmotnosti neboli BMI.

BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška (m)2

  • nadváha: BMI 25 kg/m2
  • obezita I. stupně: BMI 30 – 40 kg/m2
  • obezita II. stupně: BMI nad 40 kg/m2

Léčba obezity

Přestože se to v ČR hemží různými poradci, skutečnou kvalifikaci pro odborné vedení léčby nadváhy a obezity lze získat  v současné době pouze na lékařských fakultách. Specializovaná pracoviště mají k dispozici nejen například vícekanálovou bioimpedanční analýzu těla, ale i celou škálu laboratorních vyšetření. Ve většině případů spočívá léčba v úpravě příjmu potravy, návrhu formy a intenzity pohybu a v psychologické podpoře. Použití léčiv je vyhrazeno pro přísně indikované stavy. S výjimkou orlistatu se rekrutují další léky ze skupiny farmak ovlivňujících centrální nervový systém a jejich užívání nesmí být dlouhodobé. Chirurgická léčba spočívá buď v bandáži žaludku nebo v jeho částečném odstranění, případně v zásazích v oblasti tenkého střeva.

Je zdravá výživa a optimální pohybový režim cestou k štíhlé postavě?

Základem redukce tělesné hmotnosti je vždy volba stravy a pohybového režimu. To však neznamená hladovění nebo nezbytnost najmout si „osobního“ trenéra. Zkušenosti ukazují, že pravidelnost stravy s denním rozložením v maximu do časných odpoledních hodin má nezastupitelný význam při redukci nadváhy. Doporučujeme vám odhadnout aktuální energetický příjem z potravy na některé z internetových kalkulaček – např. http://www.mte.cz/kalkulacky/kalkulacka-energetickeho-prijmu-a-vydeje . Trápí-li vás nadváha, snižte zjištěnou hodnotu o 10 až 20 % a vyjde vám váš optimální redukční energetický příjem. Měli byste dosáhnout trvalého malého energetického nedostatku stravy. Doplňky stravy mají význam v případech, kdy dieta částečně může omezit přísun některý látek.

Zdroj: Ambulance estetické dermatologie SynCare

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *