Nekvalitní vánoční osvětlení může způsobit i požár

Devět z deseti Čechů bude mít letos na vánočním stromku elektrické osvětlení. Většina si jej pořídí v běžném kamenném obchodě, každý čtvrtý na tržnici či internetu. O svou bezpečnost se však příliš nezajímají. Při nákupu osvětlení je pro Čechy rozhodují zejména vzhled, případně jeho funkčnost či cena.

Výrobce ani technická úroveň není pro Čechy určující, rozhoduje se podle nich jen 10 % kupujících, celá čtvrtina (24 %) pak nečte návod a nezabývá se bezpečnostními pokyny. V každé desáté domácnosti (11 %) navíc neumí vánoční osvětlení správně instalovat a zvyšují tak riziko jeho přehřátí a vzplanutí.

Tyto a další závěry přinesl exkluzivní průzkum Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ), který byl proveden na reprezentativním vzorku české populace od společnosti Ipsos.

Tradiční voskové svíčky budou letos zdobit vánoční stromky jen ve zlomku českých domácností (3,6 %). V těch ostatních (94 %), kde převládne dekorace světelná, by se ale před plameny měli mít také na pozoru. Každoročně dochází ke zkratu ve stovkách domácností a na vině bývá nejen nesprávné zacházení, ale mnohdy i nedbalost při samotném nákupu.

„Vzrůstající obliba nakupování světelných dekorací na tržnici či internetu nás nepřekvapuje. Co je však na pováženou, je nízký zájem o jeho technickou úroveň,“ míní Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu a dodává: „Na trhu jsme letos zaregistrovali elektrické vánoční řetězy již od třiceti korun. Bezpečnost takovýchto řetězů je z našich zkušeností velice nízká, a jsou to právě ony, které každý rok ve stovkách případů zkratují a ohrozí své majitele i jejich domácnosti.“

Jaké kritérium je  při výběru vánočního osvětlení nejdůležitější?

Výrazně zodpovědnějšími jsou podle průzkumu ženy oproti mužům. Ty zkoumají výrobce a zemi původu dokonce dvakrát častěji než muži. Z pohledu věku jsou pak nejméně odpovědnými mladí lidé do 26 let, kteří se výrobcem řídí pětkrát méně než generace jejich rodičů.

Češi neumí zacházet s osvětlením na vánočním stromě, vyhořet může každá desátá domácnost

Vánoční osvětlení dosahuje ve třetině (35 %) českých domácností stáří čtyř a více let. U starších lidí lze pak v pětině případů (20,4 %) nalézt i osvětlení starší patnácti let. Přitom stáří elektrického zařízení je přímo úměrné s jeho poruchovostí, a tedy i s jeho samotnou bezpečností. Tu však Češi u vánočního osvětlení v drtivé většině podceňují. Celá čtvrtina z nich nečte návod ani bezpečnostní pokyny, každá desátá domácnost (11 %) pak neumí vánoční osvětlení správně instalovat.
„Průzkum potvrdil naše obavy, že si Češi manipulací s elektrickým zařízením příliš nelámou hlavu.
U vánočního osvětlení se čtvrtina Čechů vůbec nezajímá o bezpečnostní pokyny, polovina pak návod pročte jen v rychlosti. Když k tomu přidáme skutečnost, že celá desetina populace neřeší vzdálenost žárovek od okolního nábytku a neuvědomuje si přitom nebezpečí vznikající z důvodu porušení izolace nebo přehřátí, musí náš ústav opravdu bít na poplach,“ upozorňuje Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu.

Seznamujete se při koupi elektrického osvětlení s návodem a bezpečnostními pokyny?

Z pohledu pohlaví a věku převažuje ostražitost u ženského pohlaví a starší populace. Při čtení návodů jsou ženy dvakrát obezřetnější než muži, starší generace je pak obezřetnější až čtyřikrát více než jejich děti či vnoučata.
Průzkum o bezpečnosti vánočního osvětlení zrealizoval Elektrotechnický zkušební ústav, který se již téměř 90 let zabývá zkoušením a certifikací výrobků, převážně elektrotechnického charakteru. Průzkum byl realizován v prosinci na reprezentativním vzorku české populace čítající více než osm set domácností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *