Senioři mohou čerpat dotaci na solární ohřev vody. Jaké jsou podmínky?

Dotační program Nová zelená úsporám myslí i na seniory, invalidní důchodce a ty, kteří čerpají sociální dávky na bydlení.  Kdo na dotaci dosáhne a k čemu lze financování z programu využít?

Varianta dotačního programu s názvem NZÚ Light běží více jak půl roku a čerpat lze i zálohově.

Pro koho je program NZÚ Light určen?

Dotační program Nová zelená úsporám Light je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení. Tuto variantu programu mohou čerpat důchodci, invalidní důchodci a lidé čerpající příspěvky na bydlení. Podmínkou je, že v době podání žádosti musí být rodinný dům ve vlastnictví žadatelů, kteří v daném objektu musí mít trvalý pobyt déle než od 12.9. 2022. „Program má přinést prostředky na úsporná opatření pro nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou a kterých se nejvíce dotýká aktuální situace. Dotaci lze využít na dílčí zateplení, jako je zateplení fasády, zateplení stropu, výměnu oken, zateplení podlahy nebo výměnu vchodových dveří. Nově lze také dotaci využít na instalaci solárního systému pro ohřev vody,“ říká Jakub Tobiáš ze společnosti LAMA home, která se zabývá návrhem a realizací fotovoltaických elektráren pro rodinné domy.

Kolik lze čerpat?

Peníze z dotačního programu jsou rozdělené podle využití, celkově lze získat až 240 tisíc korun. Z toho je 150 tisíc určeno na dílčí zateplení a 90 tisíc na pořízení termického nebo fotovoltaického systému pro ohřev vody. Výše dotace navíc není omezena jako u klasické varianty dotačního programu, čerpat lze až 100 %, a nikoli jen 50 %. Žadatelé nemusí mít nic našetřeno, dotaci lze totiž čerpat i zálohově ještě před tím, než se pustí do stavebních prací. Prostředky na financování tohoto programu byly navýšeny z původních 1,5 miliardy na 6 miliard korun. Příjem žádostí bude ukončen na konci příštího roku nebo dříve, pokud se připravená finanční podpora vyčerpá.

Žádost se podává online

Žádost o dotaci se podává online a žadatel musí mít zřízen buď bankovní identitu nebo identitu občana. A ač může být tento krok pro seniory komplikovaný, připravena je i administrativní podpora. „V rámci programu pracují konzultační střediska nebo místní akční skupiny, které pomohou s vyřízením dotace zdarma, a to od podání žádosti až po doložení realizace. Každý tak může podle kraje, kde žije, najít odborníka ke konzultaci zdarma,“ dodává Tobiáš.

Doložení nízkých příjmů

Při podání žádost je také nutné doložit nízkopříjmovost, a to od všech členů domácnosti. „Všichni členové domácnosti musí pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně nebo příspěvek na bydlení v období 12.9.2022 a datem podání žádosti. Lze to doložit buď výměrem důchodu nebo rozhodnutím o přiznání příspěvku na bydlení v daném období. Pokud má v domácnosti trvalý pobyt osoba, která je výdělečně činná, ale žije jinde, postačí při podání žádost potvrdit v čestném prohlášení, že se jedná o domácnost složenou pouze z důchodců,“ uzavírá Jakub Tobiáš.

 

Nela Kleinová

Zdroj foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.