Pokud se ztrácíte před očima, je třeba zpozornět

S rostoucím věkem se mění náš vztah k jídlu. Nechtěným důsledkem může být i podvýživa. Jak ji poznat, předcházet jí a co proti ní dělat?

Podvýživu nejčastěji způsobuje nedostatečný přísun základních živin nebo jejich nízká kvalita či pestrost stravy. Nejohroženější skupinou jsou senioři, onkologičtí pacienti nebo chronicky nemocní lidé, jejichž nutriční potřeby se liší od zdravého člověka.

Podvýživa může mít různé příčiny. Někdy jde o samotný nedostatek denního příjmu potravy, v jiných případech o zvýšené nároky organismu na energii a bílkoviny, například během onemocnění. Dlouhodobá podvýživa vede ke změnám fyzického a psychického stavu. Podvýživa je v České republice rozšířena více, než se může na první pohled zdát. Data z demografických studií ukazují, že malnutricí může být v Česku ohrožen až jeden ze tří seniorů žijících doma. Osvětě v této oblasti se u příležitosti Světového dne výživy věnuje značka Nutricia spadající pod společnost Danone.

Základem je pravidelná kontrola váhy

Vzhledem k riziku podvýživy ve vyšším věku je základem sledování pravidelná kontrola váhy, ideálně jednou měsíčně. Vyhodnocení lékařem by mělo probíhat nejméně jednou ročně během pravidelné prohlídky. S rostoucím věkem se totiž mění vztah člověka k výživě a výsledkem těchto přirozených změn může být i tzv. stařecká anorexie, při níž mají starší lidé přirozeně menší chuť do jídla, menší zájem o jídlo, rychlejší pocit nasycení a menší pocit hladu mezi jídly či po ránu. Mezi varovné signály podvýživy patří neplánované hubnutí, dlouhodobé nezvládání sníst celé porce jídel, nechutenství, ztráta síly nebo častější onemocnění.

„Podvýživa neboli malnutrice, přispívá ke vzniku imunodeficience, což vede ke snížení odolnosti proti infekcím, k prodlužování pobytu v nemocnici a rekonvalescence, ke zvýšení morbidity a mortality nebo ke zhoršení hojení ran. Dobrý nutriční stav je proto základním předpokladem úspěšné léčby onemocnění a nedodání nutriční podpory v indikovaných případech může negativně ovlivnit celkový průběh onemocnění a úspěšnost jeho vyléčení,“ upozorňuje na negativní důsledky podvýživy Marek Křibík, nutriční terapeut.

Když běžná strava nestačí, pomohou nutriční drinky s vysokým obsahem energie a bílkovin

Objem drinku by neměl být příliš velký, aby ho člověk dokázal snadno po troškách vypít. Existují i přípravky speciálně vytvořené pro pacienty s diabetem, onkologickým onemocněním nebo na podporu léčby chronických ran a proleženin. „Současná medicína dokáže pomoct při podpoře nutričního stavu rizikových pacientů, mezi které patří i senioři. Pokud bereme do úvahy zdravého seniora, který sice netrpí žádným onemocněním, ale víme, že jeho denní příjem stravy není dostačující, je možné mu po konzultaci s lékařem dodat bílkoviny a ostatní důležité látky formou nutričních drinků vyvinutých speciálně pro potřeby malnutričních pacientů. Jde o vysokoenergetické nápoje obsahující základní živiny a všechny potřebné vitamíny a minerální látky na pokrytí jejich denní potřeby,“ vysvětluje funkci nutričních drinků Marek Křibík. Zároveň upozorňuje na dávkování: „Drinky by se neměly vypít najednou, ale pomalu popíjet dvakrát denně po hlavních jídlech, což zaručí lepší vstřebání živin v organismu.“ Nutriční nápoje může předepsat lékař na recept nebo si je pacient může koupit v lékárně.

Ze studie značky Nutricia vyplývá, že při užívání dvou 125ml lahviček enterální výživy denně se u
podvyživených pacientů zlepšily hlavní sledované parametry. U 78 % pacientů se zvýšila hmotnost, u 65 % vzrostlo BMI a u 60 % byl zaznamenán větší obvod dominantního ramene, což je jeden z hlavních znaků zlepšení. Dále pacienti přestávali mít problém vyrazit každý den na procházku, nepotřebovali tolik odpočívat během dne a necítili se tak často slabí. „Značka Nutricia, se svými produkty dětské a klinické výživy, je pro českou veřejnost k dispozici už 30 let. Za tu dobu jsme se setkali už s tisíci případy seniorů, kdy hlavní příčinou zhoršeného zdravotního stavu a celkové kvality života byla právě podvýživa. Jsme rádi, že jim prostřednictvím osvěty a našich produktů klinické výživy můžeme vracet energii do života. Pokud jste zpozorovali některý z příznaků podvýživy u sebe nebo u někoho ve svém okolí, neváhejte se obrátit na ošetřujícího lékaře a lékárníka,“ vyzývá Jiří Gajdoš, Head of Healthcare – Adults v Danone.

Nela Kleinová

Zdroj foto: Danone