Podpora fyzické a duševní aktivity. To je cílem aktivizačního pobytu pro seniory 

Fyzické i duševní zdraví bývá s nástupem stáří křehčí a křehčí. I proto Rehabilitační klinika Malvazinky spustila v červenci a srpnu krátkodobé aktivizační pobyty pro seniory s cílem udržet jejich fyzickou a psychickou aktivitu. Hlavní ambicí kliniky je podpora celkového zdravotního stavu klientů ve věkové skupině 60+.

V rámci aktivizačních pobytů čeká na seniory několik tzv. aktivizačních programů, které mají uspokojit jejich potřeby, podpořit jejich fyzickou a mentální aktivitu, probudit v nich kreativitu a v neposlední řadě nabídnout i společenské prostředí. To vše vede ke zlepšení psychického stavu jednotlivců.

„Cílem našeho aktivizačního pobytu je udržet seniory ve fyzické, psychické i mentální aktivitě, rozvíjet zachovalé schopnosti a dovednosti, podpořit a udržet dobrý (současný) zdravotní stav seniora,“ říká Mgr. Kateřina Zajíčková, ředitelka pro ošetřovatelskou péči Rehabilitační kliniky Malvazinky, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

Individuální přístup a důraz na soběstačnost

I v seniorském věku má člověk nárok na to cítit se spokojeně, dělat to, co ho baví a vykonávat takové aktivity, na které byl zvyklý po celý život. Personál na Malvazinkách s ohledem na věk a zdravotní stav zájemců, klade důraz na jejich celkový stav a soběstačnost.

„Je nutno zdůraznit, že každý člověk je individualita, souhrn genetických dispozic a životních zkušeností a s tímto vědomím je potřeba ke každému přistupovat,“ doplňuje Mgr. Kateřina Zajíčková s tím, že aktivizační programy i s touto skutečností pracují a přihlíží tak na specifika osobnosti každého seniora.

Pro koho je aktivizační program vhodný?

Pobyt je vhodný pro dvě skupiny seniorů, a to pro:

  • úplně soběstačné, kteří jsou schopni postarat se o sebe v základních denních činnostech, jako je např. samostatně se občerstvit, obléct se, zajistit osobní hygienu, klienti by neměli mít potíže s kontinencí moči (či jen částečnou inkontinencí). Lidé by měli být mobilní a zvládat chůzi po rovině, po schodech či přesun na lůžko nebo do židle.
  • plně soběstační s drobným dohledem. Pobyt seniora na klinice umožní dohlížejícím členům rodiny, aby si odpočinuli a strávili klidnou dovolenou s vědomím, že je o jejich blízkého dobře postaráno, zároveň na klinice zajistí příjemnou a zdraví podporující péči o člověka, který se bude cítit jako v lázních.

„Jsme si dobře vědomi toho, jak je důležité podpořit fyzickou i psychickou kondici lidí ve starším věku, která je významná jak pro činorodé, tak i méně aktivní lidi. I menší aktivita ovlivňuje fyzické a psychické funkce v těle, odstraňuje napětí, pomáhá se zbavovat stresu a strachu. Udržuje člověka dlouhodobě soběstačným a ten pak může déle setrvávat ve svém vlastním sociálním prostředí,“ vysvětluje Ing. Andrea Sklenářová, finanční ředitelka Rehabilitační kliniky Malvazinky, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

Přínosy aktivizačních programů:

  • umožňují lidem 60+ žit normální život,
  • zlepšují nebo udržují hrubou a jemnou motoriku,
  • podporují samostatnost a nezávislost starších lidí a co nejdelší setrvávání v jejich domácím prostředí,
  • zlepšují nebo udržují kvalitu kognitivních (poznávacích) funkcí,
  • eliminuje deprese, úzkost a neklid,
  • zlepšují psychiku, podporují psychickou odolnost,
  • podporují verbální i neverbální komunikaci.

Marta Molínová

Zdroj foto: VAMED MEDITERRA