Vysoký krevní tlak je nenápadný, ale může zabíjet

Včasnou léčbou a prevencí hypertenze můžete předejít výraznému postižení srdce, mozku a zraku anebo postižení ledvin.

Hypertenze je odborný výraz pro vysoký krevní tlak. V dospělé populaci České republiky (25 až 64 let) postihuje hypertenze zhruba 40 procent obyvatelstva. To znamená, že v ČR je asi 3,5 milionů pacientů s hypertenzí. „Jako typického pacienta si lze představit staršího muže s výraznou nadváhou, bez dietní kontroly a s minimální fyzickou aktivitou. Tento modelový pacient často také trpí diabetem a zvýšenou hladinou cholesterolu. Odborně tento soubor rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění nazýváme metabolickým syndromem,“ uvádí lékař Kardiologického centra AGEL MUDr. Vojtěch Novotný Ph. D. „Hypertenze se však může vyskytovat u kohokoliv z nás. Varovnými příznaky mohou být opakované bolesti hlavy, krvácení z nosu, poruchy zraku, únava, ztráta výkonnosti nebo dušnost,“  pokračuje lékař.

Neléčená hypertenze může vést až k infarktu myokardu, srdeční arytmii, nebo kornatění cév. Naštěstí je v dnešní době hypertenze léčitelné onemocnění. „Základními preventivními opatřeními je udržování správné tělesné hmotnosti, omezení nadměrného přívodu tuků, kalorií a soli, pravidelná fyzická aktivita a nekuřáctví,“  vysvětluje kardiolog. „Pokud tato opatření nevedou k dosažení normálního krevního tlaku, přichází na řadu léčba tabletami. V nekomplikovaných případech stačí užívání jediného léku. Moderní léčba hypertenze často využívá kombinované léky se dvěma či třemi účinnými látkami, takže i středně těžkou hypertenzi lze léčit jednou tabletou 1x denně,“ pokračuje MUDr. Vojtěch Novotný Ph. D. „Cílem je, aby byla léčba pro pacienta co nejjednodušší a nedocházelo k vynechávání či v horším případě úplnému vysazení léků,“ uzavírá MUDr. Vojtěch Novotný Ph. D.

Ideální krevní tlak je 120/80 mm Hg. První číslo znamená systolický tlak krve při stahu srdce a druhé číslo diastolický tlak při uvolnění srdce. Udává se v milimetrech rtuti. Krevní tlak ovšem přirozeně klesá během dne, jeho hodnotu ovlivňuje únava, nedostatečný pitný režim, stres, nervozita, duševní vyčerpání, počasí a tzv. syndrom bílého pláště, tedy vzestup krevního tlaku v přítomnosti zdravotníka. Hypertenzi diagnostikuje lékař, pokud opakovaně naměří hodnoty vyšší než 140/90 mm Hg.

Marta Molínová

Zdroj foto: shutterstock_2071844321

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.