Výskyt a závažnost pneumokokových infekcí u seniorů

Očkování a prevenci proti zákeřné bakterii Streptococcus pneumoniae nevěnuje aktuálně veřejnost kvůli koronavirové pandemii patřičnou pozornost. Lékaři ale apelují především na lidi starší 65 let, aby pneumokokové onemocnění nepodceňovali.

Alarmujícím faktem je, že proočkovanost mezi seniory je v České republice stále velmi nízká. Ostražití by měli být zejména ti, kteří trpí přidruženým onemocněním, jako je chronická obstrukční plicní nemoc. Streptococcus pneumoniae způsobuje celou řadu respiračních onemocnění, ale i velmi vážných stavů, jako je například sepse nebo meningitida. Velmi ohroženou skupinou jsou kuřáci a osoby konzumující nadměrné množství alkoholu.

Pneumokok způsobuje i takzvanou komunitní pneumonii (CAP), akutní infekci plic, která je získaná v běžné komunitě. Těžká komunitní pneumonie je nejvážnější forma tohoto onemocnění a je spojená s výraznou morbiditou a mortalitou, zvláště u osob staršího věku a pacientů se závažnými komorbiditami (více přidružených nemocí). Celosvětově nejčastějším patogenem způsobujícím těžkou komunitní pneumonii je Streptococcus pneumoniae. Jak už bylo řečeno, těžká komunitní pneumonie je závažné onemocnění často vyžadující umělou plicní ventilaci a léčbu na jednotce intenzivní péče.

Kvůli probíhající pandemii COVID 19 nesmíme zapomínat na jiné vakcinace, tedy i na očkování proti pneumokokům, které mohou způsobit závažná onemocnění nejen u seniorů. Připomeňme si, že v roce 2020 prodělalo invazivní pneumokokové onemocnění 247 osob, z toho 119 bylo právě starších 65 let.  Účinnou prevencí je přitom bezesporu očkování. Senioři mají plně hrazenou vakcínu zdravotní pojišťovnou a na rozdíl od dětí a mladistvých jim stačí pouze jedna dávka.

Zdroj: Pfizer, spol. s r.o / Marta Molínová

Zdroj foto: TEMPER Communication

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.