Informační servis pro seniory

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. pokračoval v roce 2021 v realizaci projektu s názvem „Celoroční informační servis STP pro seniory“.

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. V rámci projektu byly během roku 2021  na stránkách STP v ČR z. s. https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/ průběžně zveřejňovány informace pro seniory zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj.

Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu mohou senioři získávat užitečné kontakty, nabídky a přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Informace jsme také rozesílali e-mailem, aby k nim zájemci měli snadnější přístup.

Ve zveřejňování a rozesílání informací pro seniory budeme pokračovat i v roce 2022. Můžete se nám tedy přihlásit, pokud byste o zasílání informačních e-mailů měli zájem, nebo můžete jednoduše informace sledovat na našich webových stránkách.

Kontakt: Alena Říhová, STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace o projektu můžete získat na stránkách https://svaztp.cz/projekty/projekty-mpsv/informacni-servis/.

Marta Molínová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.