Informační servis pro seniory

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. pokračoval v roce 2020 v realizaci projektu s názvem „Celoroční informační servis STP pro seniory“. Aktivity tohoto projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. 

V rámci projektu jsme během roku 2020 průběžně zveřejňovali na stránkách STP v ČR z. s. http://svaztp.cz/informace-pro-seniory/ informace pro seniory zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj.

Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu mohou senioři získávat užitečné kontakty, nabídky a přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Informace jsme také rozesílali e-mailem, aby k nim zájemci měli snadnější přístup.

Ve zveřejňování a rozesílání informací pro seniory budeme pokračovat i v roce 2021. Můžete se nám tedy přihlásit, pokud byste o zasílání informačních e-mailů měli zájem, nebo můžete jednoduše informace sledovat na našich webových stránkách.

Informace o projektu můžete získat na stránkách http://svaztp.cz/projekty/projekty-mpsv/informacni-servis/.

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších lidí se zdravotním postižením a seniorů. Více informací o organizaci najdete na stránkách www.svaztp.cz.

Alena Říhová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *