I ve vyšším věku ale můžete mít zrak jako ostříž

Díky dobrému zraku si mohou lidé vychutnat i vyšší věk mnohem kvalitněji, proto se nevyplatí odkládat operaci šedého zákalu, který barevný svět s přibývajícími léty halí do závoje šedi. Lepší zrak zkrátka znamená lepší život.

Zrak je nejdůležitějším smyslem, kterým vnímáme své okolí, a když začne s věkem slábnout, může tento fakt negativně ovlivňovat i mnohé další oblasti života. Proto odborníci doporučují, aby senioři nad 60 let každoročně podstupovali preventivní oční prohlídku, při které si nechají své oči zkontrolovat od specialisty. Přesto podle průzkumu, který pro Oční kliniku NeoVize zpracovala agentura STEM/MARK, každý desátý senior nenavštěvuje očního lékaře. Vezmeme-li v úvahu, že v České republice žije přes 2,1 miliony lidí ve věku 65 let a starších, pak by se jednalo celkem o více než 210 tisíc obyvatel.

Šedý zákal komplikuje seniorům život

K nejčastějším očním onemocněním, která komplikují seniorům po šedesátém roce život, patří šedý zákal. Mezi staršími 75 let trpí takzvanou kataraktou již více než 50 % populace. Vada je způsobena přirozeným stárnutím oční čočky, která se postupem času zakaluje. Následkem je zhoršující se vidění a pocit, jako by svět okolo byl zastíněn šedavou záclonou. Dnešní medicína si však s tímto problémem dokáže hravě poradit. Řešením je rychlý a bezbolestný ambulantní zákrok v lokální anestezii trvající okolo čtvrt hodiny. Během něj chirurg z oka odstraní zkalenou oční čočku a na její místo implantuje čočku umělou, která se svými vlastnostmi podobá té přirozené. „Kdyby se do oka umělá čočka nevložila, pacient by v oku neměl žádný zaostřovací mechanismus a tím pádem by měl kolem 20 dioptrií,“ upozorňuje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

Odborníci nedoporučují zákrok odkládat

Ve věkové skupině nad 65 let je odstranění šedého zákalu nejčastějším očním chirurgickým zákrokem. „Dříve se šedý zákal operoval až v pokročilé fázi, dnes ale operaci doporučujeme hned v okamžiku, kdy šedý zákal začne pacientům překážet a omezovat je v jejich každodenním životě,“ říká MUDr. Skorkovská. Přesto někteří senioři zákrok odkládají. Podle průzkumu pro Oční kliniku NeoVize je nejčastějším důvodem domněnka, že šedý zákal není tak špatný, aby potřeboval operaci (63,2 %), případně že jim šedý zákal nepřekáží (47,4 %). Docentka Skorkovská však varuje: „Jednak je zbytečné trápit se zhoršeným zrakem a také platí, že čím dříve pacient přijde, tím rychlejší a snadnější operace je. Při pokročilém stádiu je zakalená čočka tvrdší a její vyjmutí pro chirurga náročnější.“ Ostrý zrak navíc funguje jako prevence horších onemocnění či úrazů, spojených například se zakopnutím či obtížemi při řízení automobilu. Dobré vidění může pomoci i při rekonvalescenci související s jinými zdravotními neduhy. Jedním z mnoha příkladů je operace kyčle či kolene, po níž je zapotřebí cvičit a chodit – a to bude díky ostrému zraku snazší.

Lepší zrak, lepší život: I v osmdesáti letech stojí operace za to

Střední délka života neboli naděje dožití se v České republice stále prodlužuje. Svůj podíl na tom má zlepšující se zdravotní péče, životní styl obyvatelstva i snížení rizik úmrtí. Například střední délka života novorozence (ženy) se v roce 1920 pohybovala okolo 50 let, v roce 1990 to bylo již více než 75 let a v roce 2013 je to už přes 81 let. Podle dat Českého statistického úřadu** se očekává, že vývoj počtu obyvatel starších 65 let se bude v nadcházejících desetiletích navyšovat. Dokonce podle prognóz bude stále více přibývat i stoletých (a starších) obyvatel! Zatímco na sklonku roku 2019 jich bylo v České republice 713, v roce 2051 to bude již 6600 a předpoklad pro rok 2101 hovoří o čísle 21700! Ve stejné době má být seniorů nad 65 let již více než 3 miliony (oproti současným 2 milionům). Z těchto dat vyplývá, že argument „jsem na operaci starý“ pozbývá svého smyslu. I osmdesátiletý člověk může mít před sebou ještě dlouhé roky života – a s ostrým viděním je lze prožít mnohem kvalitněji. Po operaci dochází ke zlepšení zraku okamžitě a pacient se tak může během pár dnů vrátit ke svému původnímu životu a věnovat se činnostem, které kvůli šedému zákalu musel v uplynulých měsících či letech opustit, ať už jde o čtení, vyšívání, turistiku nebo další koníčky. V případě pokročilého stádia katarakty mohou senioři dospět takřka ke slepotě, kdy jsou závislí na svém okolí a bojí se i vycházet z domu. Podle odborníků funguje odstranění šedého zákalu u starších lidí rovněž jako prevence proti životní letargii, osamělosti i stařecké demenci zapříčiněné nedostatkem vizuálních podnětů způsobujících atrofii mozku. Pro děti seniorů to pak znamená, že jejich stárnoucí rodiče mohou být po operaci opět samostatní, ať už jde o každodenní činnosti nebo řízení automobilu.

Dávejte pozor na kvalitní čočky!

Výhodou výměny zakalené oční čočky za umělou je, že se senioři zbaví nejen šedého zákalu, ale zároveň mohou díky nové nitrooční čočce korigovat i jakékoliv dioptrie a vyřešit tak problémy s krátkozrakostí, dalekozrakostí i astigmatismem. Podle průzkumu Oční kliniky NeoVize volí více než polovina seniorů (56,9 %) standardní operaci katarakty hrazenou zdravotní pojišťovnou. Za prémiovou nitrooční čočku si připlatilo 37,1 % pacientů, častěji to jsou muži. Pouze 2,6 % volilo šetrnější operaci laserem. Relativně často však pacienti o nabídce různých typů zákroků vůbec nevěděli (17 %) nebo jejich klinika jiné možnosti neposkytuje (6 %). Přitom výběr nitrooční čočky je závažné rozhodnutí, které později nelze vzít zpět a nemělo by se brát na lehkou váhu. „Umělá čočka zůstává v oku po zbytek života. Explantace čočky neboli její vynětí z oka se provádí pouze ve výjimečných případech. Proto je důležité věnovat informacím o čočce dostatek pozornosti,“ nabádá MUDr. Skorkovská. Pacient by se měl především rozhodnout o tom, jaký by měl být dioptrický stav oka po operaci šedého zákalu. Nabídka nitroočních čoček je přitom v současné době velmi široká (viz box níže) a za relativně nízký doplatek (např. 4000 Kč za asférickou čočku) můžete zvýšit kvalitu vidění po zbytek života. U trifokálních nitroočních čoček se pak lze definitivně zbavit brýlí.

Zdraví máte ve svých rukou

Většina lidí vkládá své zdraví do rukou očního lékaře. O možnostech operace se s ním lidé nejčastěji radí téměř ve třech čtvrtinách případů (72 %). Jak ovšem ukázala výše zmíněná data o neinformovanosti pacientů, je důležité informace doplnit z různých zdrojů. Více než polovina (51 %) pacientů získává informace o zákroku též od lidí, kteří operaci již dříve podstoupili, na internetu si hledá příslušná fakta jen 18 % lidí. Alarmující je, že přibližně 1 z 5 dotázaných si nezjišťuje předem informace žádné. Zodpovědnost za péči o své zdraví by přitom měl vzít každý na svá bedra a aktivně se zajímat o veškeré podrobnosti od nutnosti operace přes vhodný typ nitrooční čočky až po její kvalitu a původ, jelikož zvolená čočka zůstává v oku po zbytek života. „Pacient by se vždy před operací měl ptát, o jak kvalitní implantát jde. Měl by si zjistit, jaký je jeho materiál – nejlepší jsou hydrofobní akrylát nebo hydrofilní akrylát s hydrofobním povrchem, ty vykazují nejlepší dlouhodobou čirost materiálu. Doporučuji také zeptat se na výrobce čoček a ověřit si, jestli jde o renomovaného výrobce používaného ve světě v širším měřítku s dobrými pooperačními výsledky. Může rovněž napovědět země původu výroby čoček,“ vypočítává MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha, jaká fakta byste si před zákrokem měli zjistit. Nejvhodnější proto je obrátit se na specializovanou kliniku, kde mají s operacemi šedého zákalu rozsáhlé zkušenosti. Oči podrobně vyšetří, doporučí vám nejvhodnější postup a čočku. „Nepotřebujete doporučení, předoperační vyšetření i základní operaci hradí zdravotní pojišťovny,“ dodává oftalmoložka Valešová.

Čočky vybírejte pečlivě… Která je vhodná právě pro vás?

Mezi renomované výrobce nitroočních čoček patří například americká společnost ALCON či německá značka ZEISS. Poraďte se s oftalmologem, který typ je právě pro vás nejvhodnější. Primářky Šárka Skorkovská a Lucie Valešová nám popsaly, jaké čočky na svých klinikách nejčastěji používají a pro koho se hodí. Obě se shodují, že důležitou vlastností čočky je žlutý filtr, který snižuje riziko poškození sítnice a následného zhoršování zraku v důsledku vzniku makulární degenerace. Má prokázán nejnižší výskyt vzniku sekundárního šedého zákalu a jedny z nejlepších klinických výsledků. Dále vybírejte podle toho, zda…

·        Chcete čočku plně hrazenou pojišťovnou: „Standardně používáme čočku Natural (ALCON) se žlutým filtrem. Pokud výjimečně nelze indikovat z dioptrických důvodů Natural, aplikujeme jednoohniskovou nitrooční čočku MA60MA (ALCON).“

·        Chcete mít zlepšené vidění i za zhoršených podmínek: „Jednoohnisková asférická čočka Clareon (ALCON) se žlutým filtrem má speciální úpravu, která zlepšuje vidění, např. za šera, v mlze, na procházce, při náhlé změně světelných podmínek, při večerním řízení automobilu či sledování televize. S touto čočkou má také pacient lepší odhad vzdálenosti a lepší orientaci v prostoru.“

·        Chcete se zbavit i astigmatismu: „Jednoohnisková torická nitrooční čočka AcrySof Toric (ALCON) se žlutým filtrem koriguje kromě šedého zákalu také astigmatismus. Při vysokých stupních této vady může mít pacient problém ve vidění rovných čar, linek, jemných bodů.“

·        Chcete se definitivně zbavit dioptrických brýlí: „Trifokální nitrooční čočka se žlutým filtrem PanOptix (ALCON) nebo AT LISA tri (ZEISS) umožní pacientovi vidění na všechny 3 vzdálenosti – na blízko (např. při čtení knihy, sms na mobilu, šití…), střední vzdálenosti (obrazovka počítače) i na dálku (v automobilu, v divadle, kině, na procházce…). Pacient se zbaví závislosti na všech brýlích.“

·        Chcete se zbavit dioptrických brýlí i astigmatismu: „Trifokální nitrooční čočky AcrySof PanOptix Toric (ALCON) nebo AT LISA tri toric (ZEISS) umožňují vidění na všechny 3 vzdálenosti (viz výše) a zároveň ještě navíc ještě korigují astigmatismus (cylindry).“

 

Marta Molínová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.