Tip na výlet: Na zámku v Opočně můžete obdivovat i oboustranný obraz

Trávíte-li dovolenou v Královehradeckém kraji, spojte pobyt v přírodě s poznáváním historie kraje a navštivte některý z mnoha zdejších zámků. Z Orlických hor je to kousek například do Opočna.

Největší opočenskou památkou je renesanční zámek s arkádami a terasami. Interiéry zámku prošly, stejně jako v jiných šlechtických sídlech, v průběhu století řadou úprav. Jejich podoba i zařízení se měnily spolu s vkusem a potřebami uživatelů. Návštěvník Státního zámku Opočno si dnes může vybrat ze tří prohlídkových okruhů. Prohlídkové trasy zahrnují: etnografickou halu (africké a indiánské sbírky), kapli, pracovnu, pánskou ložnici, kuřácký salónek, jídelnu, reprezentační salón, hernu, koupelnu, oblékárnu, dámskou ložnici a pokoje pro hosty, obrazárny, knihovnu, orientální zbrojnici, lovecký sál a rytířský sál.

Roku 1895 byla na Opočno soustředěna colloredo-mansfeldská sbírka obrazů. Její historie sahá do 18. století, katalog sestavený roku 1929 čítá 471 položek. Dva sály, nedávno reinstalované v duchu původního uspořádání, skýtají zejména barokní italská díla.

 

Od roku 2012 lze (v rámci prohlídky celého zámku) zhlédnout tzv. apartmá Kinských. Jedná se o dva pokoje instalované podle starých seznamů mobiliáře v duchu 1. pol. 19. století s unikátním oboustranným obrazem Madony G. B. Chiariho.  Že je obraz oboustranný, se zjistilo až při restaurátorských pracích. Unikátnosti obrazu odpovídá i jeho unikátní vystavení v prostoru. Při vstupu do místnosti návštěvníka zaujme mohutná zasklená plocha umístěná zhruba ve výši stolu, pod kterou je zrcadlo. Když se přiblíží, zjistí, že pod sklem je obraz madony, její další varianta se pak odráží i na zemi v zrcadle.

 

O Opočně psal už kronikář Kosmas

První zmínka o Opočně je uvedena v Kosmově kronice k roku 1068. Dalším záznamem potvrzujícím existenci Opočna je Vyšehradská listina vydaná knížetem Soběslavem I. v roce 1130. Nedoloženými prvními majiteli hradiště Opočen byli před rokem 995 Slavníkovci. Dalším majitelem hradiště byl do poloviny 12. století knížecí rod Přemyslovců.

V průběhu staletí byla majiteli hradu, později přestaveného na zámek, řada významných šlechtických rodů, a to až do roku 1945, kdy byl na základě Benešových dekretů posledním majitelům, rodu Colloredo-Mansfeld, zkonfiskován. O zámku Opočno jsme tak v posledních letech slyšeli hlavně v souvislosti s restitučním sporem. Stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci navrácení nemovitého majetku spravovaného Národním památkovým ústavem na Státním zámku v Opočně Ústavní soud letos v květnu zamítl.

Od roku 1995 je zámek Opočno zařazen na seznam národních kulturních památek České republiky.

 

Jedním z návštěvnických lákadel je zbrojnice

Unikátem opočenského zámku je bezesporu rozsáhlá sbírka historických zbraní a zbroje, patřící k nejvýznamnějším v České republice.

Orientální zbrojnice představuje návštěvníkům zbraně japonské, čínské, barmské, thajské, indonéské, indické, íránské, turecké i jiných mimoevropských kultur. K nejhodnotnějším exponátům zbrojnic patří palné zbraně v loveckém sále. Řadou exemplářů jsou zastoupeny lovecké tesáky, nechybí ani kuše renesanční éry, pozdně gotická kopí a trofeje ulovené zvěře.

Nejpočetnější je pak kolekce evropských vojenských zbraní soustředěná do rytířského sálu. Plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy, doutnákové muškety, pistole ze 16. století, sbírka popravčích mečů německé a francouzské provenience a mnoho dalšího. Celkem se jedná o více jak dva tisíce exponátů.

Zbrojnici lze navštívit jakou součást návštěvnického kombinovaného okruhu nebo po domluvě i samostatně, vždy ale s průvodcem.

 

Na zámecký park navazuje obora

V údolí Zlatého potoka pod zámkem se rozkládá anglický park s empírovým palmovým skleníkem, letohrádkem, míčovnou, čínským pavilonem a několika vyhlídkami na zámek.

Skalnaté údolí pod zámkem bývalo v dobách gotického hradu odlesněno. Před rokem 1598 se stalo součástí obory. Kolem roku 1816 byl zřízen anglický park s romantickými stavbami a vodopády, který postupně procházel úpravami a rekonstrukcemi. Poslední rozsáhlou úpravou park prošel v roce 1998 a 1999, kdy byly po povodních odbahněny rybníky, opraveny poškozené stavby a nově vysázeny poškozené dřeviny.

Na zámecký park navazuje obora, která má v současnosti rozlohu 242 ha a patří mezi historicky nejstarší obory u nás. První zmínky o ní pocházejí už z roku 1590, oplocena byla v roce 1636 a dosahovala tehdy výměry přes 1 000 hektarů. Dnes obora slouží k chovu muflona obecného, daňka skvrnitého a jelena siky. Část opočenské obory byla vyhlášena jako evropsky významná lokalita.

Stejně jako na jiných zámcích, je připravena pro návštěvníky řada dalších lákadel a kulturních akcí. Plánujete-li výlet na Státní zámek Opočno, je proto dobré podívat se na web zámku, kde jsou podrobné informace o programu a termíny jednotlivých akcí.

Během letošních prázdnin můžete v areálu zámku navštívit také Strašidla království českého, unikátní expozici nadpřirozených bytostí vytvořených podle středověkých bestiářů.

Eva Klánová

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *