Máte své léky pod kontrolou?

Ročně je v České republice hospitalizováno až 40 tisíc lidí z důvodu poškození léky. Jednou z nejčastějších příčin bývají nežádoucí lékové interakce, kdy v důsledku užívání více druhů léků zároveň dochází ke změnám v jejich účinnosti, nebo se dokonce může dostavit nový, zcela neočekávaný účinek. 

Potenciální riziko nebezpečných lékových interakcí stoupá s každým novým užívaným lékem. U pomyslné hranice osmi užívaných přípravků je už ovšem taková interakce takřka jistá. „Loni překročilo nebezpečnou hranici osmi současně užívaných léků 113 889 našich pojištěnců,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.  „Mezi našimi pojištěnci máme 51 675 pacientů, kteří užívají léky s více než 15 různými účinnými látkami,“ vysvětluje.

Pro podobné případy, ale i pro pacienty s menším množstvím užívaných přípravků funguje již pátým rokem ve spolupráci s CompuGroup Medical projekt ZP MV ČR, který dokáže nebezpečnému vzájemnému působení léků zabránit.

ZP MV ČR poskytuje svým smluvním praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost počítačové programy PC Doktor, Amicus, Medicus 3 a TurboAsistent SQL s automatickou kontrolou každého nově předepsaného léku. Lékaři tak mají okamžitě a přímo před sebou ucelený přehled všech léků užívaných pacientem, a mohou tak snadněji odhalit všechny potenciálně škodlivé interakce. Při předepsání nového léku je lékař programem upozorněn na možné kontraindikace s jinými léky, které pacient užívá.

Díky tomu pak může lékař volbou jiného, vhodnějšího léku snadno předejít nežádoucím vedlejším účinkům, či dokonce zachránit pacientův život. „Při kombinaci některých léků může být leckdy opravdu v sázce i lidský život. Podle našich informací problémy způsobují i například kombinace některých antibiotik a léků na snížení cholesterolu či spojení léků proti bolesti, které zatěžují játra. Doba, kdy se mohou negativní důsledky lékové interakce projevit, je velice rozdílná. Jsou případy, kdy se nežádoucí vliv dostaví prakticky okamžitě, ale někdy to trvá i několik let,“ dodává Hana Kadečková.

Díky speciálnímu programu hlídajícímu lékové interakce, který mají smluvní lékaři ZP MV ČR k dispozici, však u jejích pojištěnců k těmto vážným situacím nemusí docházet.

Přesto je dobré pacientům připomenout, aby se neostýchali lékaře zeptat na možné nežádoucí účinky léků, které mají užívat. Pokud léky užívají v rámci dlouhodobé terapie, měli by se u lékaře ujistit, že je jejich kombinace bezpečná.

Marta Molínová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *