Adiktologie „slaví“ 70 let od zahájení léčby závislostí v Apolináři

Před 70 lety, 7. září 1948, zahájilo pod vedením MUDr. Jaroslava Skály v budově u kostela sv. Apolináře činnost protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Oddělení se postupně rozšiřovalo a vznikaly zde unikátní léčebné programy, většinou první svého druhu v České republice, ale i ve světě. Například první protialkoholní záchytná stanice (1951) nebo ambulance pro závislosti u dětí (1957). „V roce 1997 přibyl první oficiální metadonový substituční program na území ČR a o pět let později ambulance pro pacienty závislé na nealkoholových drogách. Svoji činnost zde od roku 1948 provozuje také KLUS,

nejstarší, nepřetržitě činný socioterapeutický klub pro závislé v ČR,“ vypočítává mezníky v činnosti protialkoholního centra prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, která byla v Apolináři založena v roce 2012.

Významným léčebným programem, o nějž se původní protialkoholní oddělení rozšířilo, byla specializovaná pobočka pro léčbu žen závislých na alkoholu, která vznikla v roce 1971 v Lojovicích. Klinika nyní poskytuje ženám ústavní odvykací léčbu komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů (doporučenou délkou 17 týdnů) na lůžkovém oddělení a v ambulanci.

„Léčba závislosti u žen tvoří jedno z ohnisek činnosti kliniky – a to jak v samotném léčebném provozu a rehabilitaci, tak i ve výuce a výzkumu. Navazujeme zde na velmi úspěšnou práci dr. Luďka Kubičky, který se výzkumem specifik ženské léčby systematicky zabýval právě na souboru pacientek léčících se na oddělení vzniklém v roce 1971. Do výzkumu zapojujeme již studenty a např. na fenomén tzv. zelených vdov nebo specifika osamělého pití u žen bylo zaměřeno již několik diplomových prací,“ doplňuje primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Petr Popov. Na ženském oddělení se podařilo také úspěšně implementovat profesi adiktologa – na příkladu naší úspěšné absolventky Anny Vondrové lze demonstrovat cestu těchto nových zdravotnických profesionálů k pacientům.

Odborníci v dané oblasti stále zaznamenávají předsudky, a přestože se ženský alkoholismus nevyhýbá žádné společenské skupině, jsou pacientky laickou i odbornou veřejností stigmatizovány. „Proto se ženy, u nichž je závislost na alkoholu vnímána negativněji než u mužů, často obávají vystoupit z anonymity a vyhledat odbornou pomoc. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů. K překážkám v léčbě patří také jejich těhotenství či péče o dítě,“ vysvětluje PaedDr. Jiří Heller, psychoterapeut ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Klinika při léčbě ženské závislosti na alkoholu nezůstala pouze u své tradiční disciplíny, kterou je léčba chronických uživatelek. Nově se zabývá také prevencí a ženám jsou věnovány samostatné části nového webu www.alkoholpodkontrolou.cz. Součástí poslední kampaně zaměřené na souvislost mezi pravidelným pitím a rizikem vzniku rakoviny byla témata spojená např. s rakovinou prsu a dalšími onemocněními.

Každá 10. dospělá žena v České republice pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní problémy.

Poměr závislostí u žen léčených na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v roce 2017

 • 50 % léčených žen bylo závislých čistě na alkoholu
 • 25 % pacientek udávalo při přijetí problémy s alkoholem, ale ve skutečnosti šlo buď o kombinovanou závislost na ilegálních drogách a alkoholu, nebo o zkříženou závislost a přechod od ilegálních drog k alkoholu
 • 15 % žen mělo kombinovanou závislost na alkoholu a návykových lécích (často při přijetí udávají buď pouze problém s léky, nebo s alkoholem)
 • 10 % tvořily pacientky se závislostí na stimulanciích – zpravidla v kombinaci s THC a alkoholem –, nebo opiátech
 • novinkou byly 2 pacientky ve středním věku s trvajícím zneužíváním kanabinoidů (při dominující závislosti na alkoholu) 

Věk léčených žen (prvoléčba)

 • 60 % ve věku 36–55 let
 • 14 % nad 60 let; dvě třetiny z nich léčbu řádně dokončily s výrazným zlepšením somatického stavu i kognitivních funkcí
 • 33 % mladších 35 let; polovinu z nich tvoří pacientky s aktuální závislostí na ilegálních drogách nebo ty, které se s ní již dříve léčily; druhá polovina pacientek má kombinaci závislosti na alkoholu nebo lécích a poruchy příjmu potravy

Ženy jsou více ohroženy alkoholismem než muži

 • Čím dříve začne mladá žena pít, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti.
 • Závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu.
 • Ženské tělo má větší zastoupení tuků a má menší játra, nižší obsah vody v těle a méně aktivní alkoholdehydrogenázu v žaludku, proto se žena rychleji opíjí a déle opilá zůstává.
 • Pokud žena pije dlouhodobě nad 40 gramů alkoholu denně (0,5 litru 12° piva, 0,2 litru vína), může být již její zdraví ohroženo (u mužů je to od 40 gramů).
 • Po delší době pití dochází u ženy rychleji k jaterním onemocněním, vysokému krevnímu tlaku, je vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, zlomeniny kostí a rozvíjejí se aktivněji duševní onemocnění.
 • Populace žen závislých na alkoholu mládne – zatímco v minulosti byl průměrný věk pacientek alkoholiček kolem 30–40 let, tato hranice postupně klesá.
 • Rizikové jsou často psychicky náročné profese, např. zdravotní sestry, učitelky, lékařky, soudkyně…
 • Odborníci také upozorňují na nebezpečný fenomén tzv. nárazového pití, který u žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, sexuálně přenosných chorob, srdečních problémů nebo nechtěného těhotenství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *