Starší lidé si více váží práce, nechtějí o ni přijít

 Rekordně nízká nezaměstnanost dočasně zakryla jeden z problémů současného trhu práce – velký počet nezaměstnaných v kategorii zaměstnanců ve věku 50 a více let.

Komunita obchodníků BusinessAnimals.cz provedla v říjnu na vzorku 100+ firem průzkum zaměřený na zjištění informací o integraci zaměstnanců 50+ ve firmách, jejich pozici na pracovním trhu a co od svých zaměstnavatelů očekávají. Podle zjištění se, v případě poklesu výkonu ekonomiky a ve chvíli, kdy firmy začnou propouštět, právě lidé nad 50 let stanou jednou ze sociálně nejohroženějších skupin. Pro firmy jsou neperspektivní, považují je za méně výkonné, a proto jsou často propouštěni mezi prvními. Lidé, kterým zbývá do odchodu do důchodu 10 a méně let, pak ze stejných důvodů nemohou najít novou práci.

Z průzkumu vyplývá, že za propouštěním starších zaměstnanců často stojí spíše předsudky zaměstnavatele, než reálné výkony zaměstnance. „Právě starší zaměstnanci cítí k firmě daleko větší pouto. Jen velmi malé procento mladých lidí

do 35 let deklaruje, že chce ve firmě zůstat déle než 8 – 10 let. Naopak většina zaměstnanců starších 50 let uvádí, že by chtěla v současném zaměstnání vydržet až do důchodu, tedy přibližně 10 – 12 let,“ vysvětluje Jitka Zoderová, zakladatelka a CEO BusinessAnimals.cz.

Pokud tedy firma stojí o zaměstnance, který hledá dlouhodobou práci, nikoliv jen nové zkušenosti do životopisu, jsou lidé nad 50 let ideální volbou. Už v minulosti uváděla příklad velké fluktuace mladých zaměstnanců švédská automobilka Volvo, kde zaškolení zaměstnanců stojí firmu nemalé peníze. Většina mladých zaměstnanců však po dvou až třech letech odešla. Naopak nově příchozí zaměstnanci starší generace zůstali až do odchodu do důchodu. Náklady společnosti na zaškolení v poměru k odvedené práci tak byli u starších zaměstnanců výrazně nižší.

Jak vyplývá z letošního červnového průzkumu BusinessAnimals.cz, mladí lidé mnohem častěji požadují flexibilní pracovní dobu, částečné úvazky a očekávají také rychlý kariérní postup. Starší lidé jsou ochotnější přizpůsobit se požadavkům zaměstnavatele. „Velký vliv hraje to, že lidé nad 50 let už mají ustálený rodinný život – jejich děti už jsou většinou dospělé. Mají také méně koníčků, než mladí lidé. Například méně cestují, nepožadují proto tolik volna, jako lidé do 35 let,“ vysvětluje Jitka Zoderová příčiny toho, proč má u starších lidí zaměstnání vyšší prioritu. Zaměstnavatelé se na ně mohou spolehnout a využít jejich zkušeností.

Mít v pracovních týmech lidi různého věku je důležité. Právě z diverzity vzniká kreativita. Mladí i starší se mohou vzájemně mnoho naučit. „Starší lidé mají zkušenosti, zůstávají u firmy déle, jsou loajálnější. Od mladých mohou čerpat nové nápady a energii. Vždyť i spotřebitelé výrobků nebo služeb jsou často velmi různorodá skupina. Pokud se bavíme např. i o lidech v důchodu, u našich klientů vidíme, že náhlý odchod do důchodu a ztráta sociálních kontaktů může mít negativní vliv na zdraví i psychiku lidí. Slyšíme, že i lidé 65+ by chtěli pracovat a být aktivní, často jim v tom brání málo flexibilních pracovních úvazků a také stereotypy. Starší lidé mají jednoznačně společnosti co nabídnout a společnost to, co nabízejí, velmi potřebuje, nejen kvůli stárnutí populace. Jen je třeba vyjít jim vstříc tak, aby z toho profitovali všichni,“ uvádí Michaela Stachová, ředitelka Nadace Krása pomoci, která se zaměřuje na seniory.

Jsou ale i obory, ve kterých starší lidé najdou uplatnění jen stěží – jde zejména o start-upy, které těží z neustálých inovací. Právě kreativita je podle firem oblastí, ve které mají lidé nad 50 let deficit. To platí i v přizpůsobení se novým technologiím, nebo v jazykové vybavenosti. Mladí lidé se, oproti starším kolegům, také lépe vypořádávají se stresem. Rovněž firemní změny starší zaměstnanci snášejí hůře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.