Na co si dát pozor při nákupu vajec na Velikonoce?

Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a to především z důvodu jejich využití ke zdobení na všemožné druhy kraslic, ale také pro jejich větší kuchyňské využití například k pečení oblíbených beránků či nejrůznějších nádivek.

I proto tvoří Velikonoce jeden z vrcholů prodeje vajec a při této příležitosti neškodí připomenout si několik zásad správného nákupu a rad, jak se zaměřit na výběr kvalitních a zdravotně nezávadných vajec a drůbežího masa. 

Hledejte označení CZ

České potraviny jsou dlouhodobě bezpečné, bez zásadních nálezů ve směru zdravotní nezávadnosti, s důslednou a trvalou veterinární kontrolou. Zároveň jsou místního původu, zajišťují odbyt našim zemědělcům a zhodnocují jejich práci. Jejich předností jsou také krátké dopravní vzdálenosti a provázanost na další odvětví. Jak k tomu říká Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory: „Český zemědělec je pod stálou a nekompromisní kontrolou všech dozorových orgánů, a to vlastně od nákupu a evidence osiva či chemických prostředků, přes vlastní pěstování a ochranu plodin, skladování úrody, její zkrmení či další zpracování a stejně tak v průběhu a procesu vlastní výroby potravin a jejího umístění do obchodu. To sebou sice nese značnou zátěž, ale věřím, že trvalou komunikací se spotřebiteli dokážeme tento fakt otočit v přednost, která se zúročí v upřednostnění českých potravin v nákupních košících.“

Dohledatelnost, až na úroveň konkrétního podniku či chovatele

Po zadání číselného kódu například na spotřebitelském balení vajec nebo v tzv. oválu na obale masa a masných výrobků, který může mít podobu například „CZ 1234“ lze například na stránkách Státní veterinární správy zjistit, kdo a kde pro vás potravinu vyrobil.

K povinným údajům na obalu vajec patří: název a adresa podniku, který vejce balil; číslo třídírny udělené Státní veterinární správou, jakost a hmotnostní skupina (S, M, L), počet vajec, datum minimální trvanlivosti, metoda chovu nosnic, apod. Povinně značena jsou také vejce, a to: první číslice značí metodu chovu 1 – volný výběh, 2 – chov na podestýlce, 3 – klecový chov a 0 – ekologický chov. Dále je označení země původu vajec CZ, SK, PL, DE, NL, apod. Poslední čtyřčíslí je přiděleno jako registrační číslo chovu. Na podobném principu je značeno maso a masné výrobky. Tato identifikace zároveň představuje závazek českých zemědělců a potravinářů zodpovídat za kvalitu vlastní produkce.

Státní veterinární zpráva k tomu vyjádřením Zbyňka Semeráda, ústředního ředitele dodává: „Státní veterinární správa kontroluje se srovnatelnou intenzitou jak domácí produkci vajec a drůbežího masa, tak zásilky ze zahraničí, jejichž množství rok od roku stoupá. Nejčastější závadou u zahraničních zásilek jsou chyby v povinném hlášení, které musí příjemce zaslat krajské veterinární správě minimálně 24 hodin před příjezdem zásilky. U domácí produkce převládají nedostatky v označení a sledovatelnosti. Obecně lze říci, že množství závad zjišťovaných u domácích produktů je nižší než u zásilek ze zahraničí a mírně klesá, zatímco u zahraničních zásilek je množství zjišťovaných závad dlouhodobě na stejné úrovni.“

Hledejte značky kvality Klasa, Česká potravina – garantováno Potravinářskou komorou, České cechovní normy, Regionální potraviny, aj.

Z dalších doporučení ke spotřebitelským nákupům

Můžeme upozornit například na následující: kupujte u prověřených a osvědčených prodejců, zajímejte se o prostředí, ve kterém prodej probíhá, dávejte si pozor na vystavení vajec i jiných potravin vyšším teplotám nebo přímým slunečním paprskům. Nebojte se projevit zájem a při nejasnostech se zajímejte o podrobnosti. Obzvláště u drůbežího masa a vajec dbejte na hygienické standardy, jako je dodržení doporučených teplot skladování, a to včetně omezení výkyvů při přenosu nákupu domů. Dodržujte data spotřeby a trvanlivosti. Dbejte, aby při kuchyňské úpravě nedocházelo ke křížení nožů, prkének, syrové a vařené potraviny, apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *