Únava, deprese, úzkosti jako důsledek toxinů

V naší současné civilizaci jsme si zvykli oddělovat naše tělo od naší duše, zvlášť léčit tělesné neduhy a zvlášť naši psychiku. Je důležité si ale uvědomit, že naše prožívání, vědomí se odehrává v našem těle a každá naše myšlenka, pocit, emoce má fyzický dopad na náš organismus.
Často opakované, neprojevené emoce vedou k úzkosti a strachu z toho, že se nepříjemná situace, která nemá řešení, může opakovat. Podle druhu prožívané emoce dochází ke svalovému napětí v příslušných oblastech těla. Tím je blokován lymfatický systém, který odvádí toxiny a imunitní buňky se zneškodněnými infekcemi. Dochází tak ke kumulaci toxinů a vzniku infekčních ložisek. Tak vznikají naše chronické zdravotní problémy. Za většinou chronických onemocnění stojí naše psychika, protože díky ní naše tělo nepracuje ideálně a zadržuje toxiny.

Zároveň zdravotní stav a toxické a mikrobiální zatížení našeho organismu výrazně ovlivňuje naše emoce, pocity a prožívání. V otráveném, toxicky zatíženém těle, vznikají negativní emoce, které nám znepříjemňují život a vedou k dalšímu ukládání toxinů, oslabení imunitního systému a chronickým infekcím. Vzniká tak zacyklený problém, který je třeba rozetnout jak na tělesné tak i psychické úrovni.

Jsme tvořeni ohromným množstvím jednoduchých buněk, které vykonávají základní životní procesy. Naše přežití a vše co umíme, je závislé na jejich dobré komunikaci, efektivním předávání informací nejčastěji ve formě chemických sloučenin (cytokiny, hormony). Řízení je velmi složité, protože musí být zaručena homeostáza, stálost vnitřního prostředí pro všechny buňky, aby nedošlo k jejich poškození. Organismus také neustále musí reagovat na podněty z vnějšku, kterého ho můžou ohrožovat nebo naopak mu přinést prospěch. K rychlému rozklíčování vnějších podmínek používá emoce. Jsou to tělesné stavy, ohlašují výsledek, jak náš organismus vyhodnotil naši situaci nebo plánovanou činnost v širokých souvislostech včetně našeho vnitřního stavu a kondice. Už jednoduché organismy obsahují podstatu emočních procesů, rozpoznají objekt a vyberou akci – buď „přibliž se a pozři“ nebo „vyhni se a uteč“. Účel je stejný, ale stupňuje se složitost, nemají mozkové struktury potřebné k zobrazení toho, co se odehrává v těle. My ale je máme, proto máme pocity, díky kterým si emoční prožívání můžeme uvědomovat. Každou vteřinou mozek dostává neuvěřitelné množství informací, jejich toky jdou do různých částí mozku, které je zpracovávají, vyhodnocují, předávají si je mezi sebou a spouští přes autonomní a periferní nervový systém tělesné odpovědi, které nás mají opět přivést do potřebné rovnováhy. Všechny tyto procesy jsou řízeny automatickými programy, které pracují bez našeho vědomí, protože je třeba zpracovávat informace rychle, automaticky, při minimální energetické spotřebě. Naše vědomí je vrcholem mozku, je to velmi malá část procesů, které v něm probíhají. To co vědomě vnímáme, je výsledek práce našeho podvědomí – mezi tím, co ví náš mozek a tím, co si uvědomujeme, zeje obrovská propast. Když si uvědomíme, že jsme unavení, máme depresi, trápí nás úzkost a strach, je to výsledek podvědomého vyhodnocení stavu celého organismu.

Celostní medicína používá čínský pentagram, který člověka rozděluje na pět základních prvků (voda, dřevo, oheň, země, kov), těm odpovídají základní orgány (ledviny, játra, srdce, slezina, plíce) a k nim můžeme přiřadit emoce (ledviny – strach, úzkost, játra – agrese, vztek, srdce – radost, štěstí, slezina- sympatie, odpor, plíce – smutek, vůle). Všechny druhy základních emocí, ale i únava jsou velmi potřebné signály pro život, jejich potlačováním se odpojuje tělo od vědomí, dochází k zesilování emočních fyzických stavů a somatizaci. Problém vzniká, když začnou být v nerovnováze, začne jich být moc nebo málo. Strach nás chrání před nebezpečím, když ale nás začne svazovat, nedokážeme nic vytvořit a může přerůst v nekontrolovatelnou úzkost. Když nebudeme dostatečně agresivní jemněji řečeno asertivní, nedokážeme si zajistit životní potřeby, naopak nadměrný vztek nás nejen fyzicky ničí, ale i vyřadí ze společnosti. Smutek slouží k citovému odpoutání, je vyvolán při neúspěchu, utlumuje naši aktivitu. Tím nám dává prostor přehodnotit naše vztahy, činnosti a změnit okolnosti našeho života. Deprese je neřešený, patologický smutek.

Pokud nás trápí psychické potíže, problém může být a často i je na dvou úrovních, které se samozřejmě také ovlivňují. První úroveň je náš nervový systém a hlavně mozek, který informace zpracovává a vyhodnocuje. Jeho fyzický stav podmiňuje stav myšlenek, malá změna v mozkové chemii nebo lokální poškození mohou zapříčinit obrovské změny v našem chování a prožívání. Dlouhou dobu prožívané emoce také vedou k zesílení nervových drah (cest), které je zpracovávají, jsme pak na situace citlivější, snáze se emoce vyvolávají. Toxiny a chronické infekce v částech mozku, které emoce zpracovávají, je velmi ovlivňují. Patogenní mikroorganismy produkují chemické sloučeniny napodobující naše emoční molekuly a ovlivňují naše prožívání. Cíl je jediný, donutit nás chovat se tak, aby to bylo prospěšné pro život infekce. Důležitá je například detoxikace amygdaly, hippokampu, epifýzy, hypotalamu…, k níž se používá škála preparátů Joalis EmoDren, Emoce, Streson, StreHerb, Depreson, Hypotal… Jejich nejčastějším toxinem jsou neuroinfekce, konkrétně borrelie, která napadá všechny druhy tkání a velmi rychle po nákaze napadá periferní nervový systém a přes něj se dostává do mozku. Pokud je nervový systém napaden další neuroinfekcí – herpetickými viry, dochází k rychlejší devastaci neuronů borreliemi. Borrelie se velmi účinně nechají odstranit pomocí preparátu Joalis Spirobor. Další neuroinfekce jako klíšťové encefalitidy, retroviry, polioviry, které nás mohou emočně ovlivňovat, odstraníme podáním Antivexu, kdy nastartujeme naši imunitu, aby je zlikvidovala.

Druhá problémová úroveň jsou naše vnitřní orgány jako játra, ledviny, plíce, slezina, srdce a jejich podle čínské medicíny podřízené orgány jako klouby, tepny, vazivo, střeva…. V nich může být opět široká škála toxinů a chronických infekcí. Toxické zatížení orgánů ovlivňuje naše vnímání situace, podvědomé citové myšlení vyhodnotí neškodnou situaci jako ohrožující a spustí emoční reakci. Je například prokázáno, že zvýšené hladiny olova vyvolávají úzkostné napětí nebo rtuťové sloučeniny vyvolávají podrážděnost a zvyšují agresivitu. K odstranění toxinů z tělesné úrovně se používají základní preparáty pentagramu Joalis UrinoDren, LiverDren, CorDren, VelienDren, RespiDren.

Při řešení nepříjemných psychických stavů může výrazně pomoci Metoda CIC – kontrolované a řízené vnitřní očisty. Ta dokáže odhalit problematické orgány a mozkové struktury s konkrétními toxiny a chronickými infekcemi, které se podílejí na zpracování emočních situací. Pomocí preparátů Joalis a vlastního imunitního systému se detoxikují toxiny, chronické infekce a zmizí nepříjemné emoční stavy.

Přehled přípravků
Joalis StreHerb
Doplněk stravy, tablety s rostlinnými extrakty. Bylinný přípravek přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání. Optimalizuje přirozený spánek.
Krátkodobý je běžnou součástí našeho života a v jistém směru pro nás může být dokonce inspirující. Problém nastává ve chvíli, trvá-li stres dlouho a stává se chronickým. Tento typ stresu se vždy odrazí v celkovém zhoršení zdravotního stavu.

Kdy se přípravek používá?
Bylinný přípravek pomáhá odstraňovat důsledky každodenního stresu, dále pak únavu, napětí a pomáhá při lehkých stavech depresí a neurózách. Podporuje zdravý a přirozený spánek, pomáhá při nespavosti. Udržuje optimální rovnováhu v těle a zlepšuje jeho funkčnost a výkonnost.
Joalis Emoce
Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k udržení normální psychické činnosti.
Změny emocionálních programů se mohou promítat do psychické i somatické funkce organismu. Některé konkrétní emoce, jako například úzkost, strach, agrese nebo pocit viny, mohou mít na lidský organismus skutečně tragický dopad, zvláště pokud přetrvávají dlouhodobě.

Kdy se přípravek používá?
Využívá se k ovlivňování negativních emocionálních programů. Změny emocionálních funkcí se mohou promítat jak do psychické, tak do somatické oblasti funkce lidského organismu.

 

Joalis Streson
Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k normální psychické činnosti.
Dlouhodobý stres má za následek celou řadu nepříjemných zdravotních i psychických obtíží.

Kdy se přípravek používá?
Komplex s obsahem rostlinných výluhů, který se využívá k odstranění důsledků stresu, především v mentální oblasti. Podle pravidel psychosomatiky může odstranění důsledku emocionálních stresů vést ke změnám v psychické i fyzické oblasti.

Balíček Deprese obsahuje:

Joalis RespiDren
Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který normalizuje funkce dýchacího systému a okruhu plic. Dýchací ústrojí – to nejsou pouze plíce. Patří sem také nosní průduchy, průdušnice, průdušky a řada dalších orgánů. Dýchací ústrojí je útokům toxinů vystavováno nejčastěji a následky bývají velice nepříjemné. Okruh plic nám také velmi razantně zasahuje od oblasti psychiky. Toxiny v tomto okruhu mohou být příčinou různých negativních, melancholických nálad, smutků či depresí.

Kdy se přípravek používá?
Komplex s obsahem rostlinných výluhů, který se využívá k odstranění infekčních ložisek z dýchacího systému. Odstraněním infekčních ložisek může dojít ke zlepšení funkce dýchacího ústrojí a s ním spojených potíží při alergiích, astmatu či zánětech dýchacího ústrojí. Z mentální oblasti může mít pozitivní vliv na melancholické nálady, deprese. S jeho podpůrným účinkem je možné počítat i při řešení kožních problémů.

 

Joalis CorDren
Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k normální činnosti srdce. Zároveň přispívá k normální psychické činnosti.
Srdce je pumpou našeho těla, proto bychom o něj měli náležitě pečovat. Jedině takové srdce nám zajistí pevné zdraví a emocionální vitalitu. Toxiny mohou napadat všechny části srdce, tedy perikard, myokard, endokard i nervový aparát.

Kdy se přípravek používá?
Komplex s obsahem rostlinných výluhů, který se využívá k odstranění infekčních ložisek ze srdečních struktur. Odstraněním infekčních ložisek může dojít ke zlepšení funkce srdce, ale i ke zlepšení emocionální stability.
Joalis LiverDren
Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá ke správné činnosti jater.
Správná funkce jater je základem pevného zdraví nejen ve vyšším věku. Játra mají funkci trávicí, ale i detoxikační. Představují rovněž místo výroby cholesterolu a dalších pro tělo důležitých látek. Jsou poškozována infekčními záněty, autoimunitními procesy a metabolickými poruchami.

Kdy se přípravek používá?
Komplex s obsahem rostlinných výluhů, který se využívá k uvolnění infekčních ložisek z jater. Odstraněním infekčních ložisek z jater se může zlepšovat funkce jater, žlučníku a žlučových cest. Podle teorie celostní medicíny se tyto změny mohou promítat jak do oblasti dalších tělesných orgánů, tak do oblastí psychiky a dalších funkcí nervového systému.
Joalis VelienDren
Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k normální funkci sleziny.
Podle čínského pentagramu má slezina přímý vliv na tvorbu hlenu a nejvíce ji ničí emoce zvaná starostlivost a zodpovědnost. Značně se podílí na správném stavu imunity a hormonálního systému.

Kdy se přípravek používá?
Komplex s obsahem rostlinných výluhů, který se využívá k odstranění mikrobiálních ložisek ve slezině. Odstraněním infekčních ložisek může dojít ke zlepšení nejen funkce sleziny, ale také funkcí hormonálních, funkcí okruhu žaludku a slinivky břišní jakož i k ovlivnění distribuce hlenu.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *