Světový den pneumonie opět připomene nebezpečné onemocnění

Na neděli 12. listopadu již popatnácté připadá Světový den pneumonie. Připomíná se od roku 2009 a za jeho vyhlášením stojí iniciativa více než stovky mezinárodních organizací na ochranu dětí, vládních i nevládních organizací a výzkumných institucí, které se spojily do Globální koalice proti dětské pneumonii.

Cílem Světového dne pneumonie je upozornit veřejnost na nebezpečí této choroby a vybízí k aktivnímu boji s ní. Infekce dolních cest dýchacích jsou celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí, jak ukazují statistiky Světové zdravotnické organizace. Zápal plic, jak se také pneumonie nazývá, má několik různých příčin vzniku. Původcem pneumonie mohou být bakterie, viry či jiné mikroorganizmy a v širším slova smyslu i různé vdechnuté škodliviny. Jednou z nejčastějších příčin vzniku pneumonie je bakterie Streptococcus pneumoniae. Ta se podílí na vzniku celé řady respiračních onemocnění, ale i velmi vážných stavů, jako je například sepse nebo meningitida či právě pneumonie. Komplikovanější průběh nákazy pneumokokem hrozí u lidí s chronickými nemocemi, u malých dětí a osob starších 60 let.

Dle údajů Českého statistického úřadu žije v České republice přes dva miliony seniorů. Od roku 2001 vzrostl počet osob starších 65 o tři čtvrtě milionu a lze předpokládat, že toto číslo stále poroste. V této věkové kategorii je proočkovanost proti pneumokokovým infekcím stále na nízké úrovni. V roce 2019 bylo očkováno téměř 135 tisíc seniorů, o rok později to bylo už jen 106 tisíc. Přitom právě očkování je významnou prevencí před tímto onemocněním.

Meziročně u nás výskyt infekčních pneumokokových onemocnění vzrostl o 208 případů na 472, nejvíce opět v seniorské populaci, kde bylo zaznamenáno 244 výskytů. I podíl úmrtí byl v této věkové kategorii nejvyšší, a to 55 z celkových 83. V roce 2021 si přitom IPO vyžádaly celkem 48 životů, mezi seniory to bylo 32 zemřelých. Od roku 2018 je očkování třináctivalentní vakcínou PCV13 rozšířeno pro pacienty se zdravotní indikací a pro věkovou skupinu seniorů 65 a starší bez poplatku.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13 neposkytuje 100 % ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.