Mariánské Lázně si statutem klimatické lázně připíšou čtvrtý přírodní léčivý zdroj

Pobyt na čerstvém vzduchu, navíc v prostředí s čistým ovzduším, pomáhá léčit mnohé nemoci a podporuje i duševní pohodu. Tyto benefity má v Čechách šest lázeňských měst, které díky unikátním podmínkám a  čistému ovzduší dosáhly na statut klimatických lázní. V pořadí sedmými klimatickými lázněmi by se mohly stát západočeské Mariánské Lázně.

 

Více než rok sledují odborníci v Mariánských Lázních čistotu ovzduší pravidelným a důkladným měřením emisí a škodlivin ve vzduchu, což je základní podmínka pro získání statutu klimatické lázně, který uděluje Český inspektorát lázní a zřídel. „Celý proces odhadujeme na přibližně dva roky, jeho nedílnou součástí je expediční měření kvality ovzduší, které probíhá v režimu 4 x 14 dní v každém z ročních období, a aktuálně máme za sebou zimní i jarní kampaň a již připravujeme kampaň letní. Zřízení trvalé stanice imisního monitoringu je pak podmínkou pro trvalou udržitelnost uděleného statutu klimatických lázní. V rámci regionální spolupráce dokonce uvažujeme o společné měřící stanici pro Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart,“ vysvětluje podrobnosti Karel Kalivoda, generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně a.s.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pro klimatické lázně platí další přísné limity. Odborníci v rámci monitoringu vyhodnocují například i hodnoty polétavého prachu, jehož zdrojem je doprava a spalování dřeva i uhlí. „Důležité je, aby doprava v rámci budoucích klimatických lázní probíhala co nejvíce plynule, bez hromadění automobilů v dopravních zácpách. K tomu bude vhodné řešit budoucí koncepci dlouhodobého i krátkodobého parkování hostů a návštěvníků Mariánských Lázní,“ doplňuje Karel Kalivoda. Proces certifikace vytyčuje i dlouhodobé úkoly, ke kterým patří například také vzdělávání lázeňských hostů či zdravotnického personálu a zabývá se dalšími parametry, kterými jsou např. kanalizace města, umístění čistírny odpadních vod, složení bioaerosolů a počty záporně nabitých iontů. Přihlíží se také k samotnému umístění lázní, územnímu plánu a strategickému plánu rozvoje městě, jakožto obnově krajinných hodnot počtů zelených či vodních ploch atp.

Čisté klima jako čtvrtý oficiální přírodní léčivý zdroj
Jediným městem v Karlovarském kraji s označením klimatické lázně jsou lázně Kynžvart. S výbornou kvalitou ovzduší jsou však rovněž léta spojovány právě nedaleké Mariánské Lázně, jejichž poloha v nadmořské výšce 630 metrů a podhorské, místy až horské klima umocňuje léčebné postupy. Zvláště pak léčba onemocnění dýchacích cest, která má v Mariánských Lázních dlouholetou tradici, především díky zdejšímu unikátnímu klimatu. Respirační onemocnění jsou v Mariánských Lázních podpořena i dalšími přírodními léčivými zdroji – minerální uhličité vodě známé pod názvem Lesní pramen, která je vhodná jak k pitné léčbě, tak i inhalacím. Mariánské Lázně tedy mají pro získání statutu klimatické lázně ideální předpoklady. Dosažením statutu město oficiálně získá čtvrtý přírodní léčivý zdroj (minerální voda, minerální oxid uhličitý, peloid (rašelina) a klima), čímž zaujme přední místo mezi lázněmi v České republice i Evropě. Certifikace klimatické lázně městu přinese také trvalý a pozitivní vliv na životní prostředí i přístup k jeho ochraně v rámci lázeňské lokality a města. Obyvatelé a hosté získají garantovanou kvalitu ovzduší i jistotu, že se město bude v dlouhodobém horizontu kvalitu ovzduší zabývat.

Klimatické lázně získávají pozornost postcovidových pacientů
Podle generálního ředitele Léčebných lázní Mariánské Lázně a.s., by navíc označení klimatické lázně mohlo pozitivně ovlivnit turisty při rozhodování o výběru dovolené v souvislosti s péčí o zdraví, a v rámci rozvoje cestovního ruchu přinést Mariánským Lázním další plusové body. „Iniciativa vznikla během první vlny pandemie covid-19, kdy jsme díky lockdownu měli ze dne na den prázdné hotely a tím pádem také více času na zamyšlení nad budoucí strategií naší destinace,“ vysvětluje Kalivoda.

A právě lázeňské prostředí s výbornými klimatickými podmínkami vyhledává stále více postcovidových pacientů. Získat statut klimatických lázní je rovněž přirozenou reakcí Mariánských Lázní na vzniklou potřebu léčit velké množství pacientů se závažnými dýchacími obtížemi, způsobenými těžkým průběhem nemoci covid-19 s doprovodnou hospitalizací, či dlouhodobými následky nemoci známými také jako long covid.

Dokončení procesu a udělení statutu by mělo proběhnout nejpozději v první polovině roku 2023.

www.ensanahotels.com