Screening rakoviny prsu nemá určenu horní věkovou hranici

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění žen a může je postihnout v kterémkoliv věku, včetně seniorního.

Cílem mamografického screeningu je včasný záchyt menších zhoubných nádorů prsu, odhaleny mohou být taktéž přednádorové stavy. Dobrou prevencí je také samovyšetření prsů, není však rovnocennou náhradou. Screeningové mamografické vyšetření je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění ve dvouletých intervalech všem ženám od 45 let, které nemají žádné příznaky a nejsou v dispenzární péči z důvodu onkologického onemocnění prsu. Pro absolvování vyšetření není určena horní věková hranice.

Kdy zdravotní pojišťovna hradí screeningovou (preventivní) mamografii včetně případných doplňujících vyšetření:

  • vyšetření musíte absolvovat v akreditovaném mamografickém screeningovém centru, a to z důvodu radiační ochrany a zajištění optimální kvality vyšetření
  • musíte mít žádanku od registrujícího lékaře (gynekolog nebo všeobecný praktický lékař)
  • věk 45 let a více
  • od poslední návštěvy minimálně dvouletý interval

Praktický lékař či gynekolog má v rámci preventivní prohlídky ověřit u žen starších 45 let, zda bylo v posledních dvou letech provedeno screeningové mamografické vyšetření. Nebylo-li, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření vč. případných nezbytných doplňujících vyšetření. Tzn. vystaví ženě žádanku na mamografický screening. V případě, že výsledek k dispozici je, žena vyšetření nepodstupuje a lékař ji informuje o dalším termínu, ve kterém by měla další vyšetření absolvovat.

(Jestliže tedy žena mamografické vyšetření absolvovala na základě doporučení jednoho z výše uvedených lékařů v období kratším než dva roky a je k dispozici výsledek, druhý lékař ji samozřejmě na totéž vyšetření neposílá.)

Pacientky v dispenzární péči

Screeningová mamografie se provádí také u asymptomatických žen v dispenzární péči pro genetickou predispozici spojenou s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu nebo s atypickým histologickým nálezem nebo po prodělané radioterapii na oblast hrudníku ve věku do 18 let.

Hrazená screeningová mamografie v dispenzární péči ve výše uvedených indikovaných skupinách není omezena věkem. Vyšetření lze provádět pouze v akreditovaných mamografických pracovištích na základě doporučení dispenzarizujícího lékaře (obvykle onkolog, chirurg, registrující všeobecný praktický lékař nebo registrující gynekolog).

Jak probíhá mamografické vyšetření

Mamografické vyšetření probíhá vestoje, kdy jsou ženě osnímkovány postupně oba prsy, každá strana ve dvou projekcích. Doplňující metodou je pak ultrazvuk, který může přinést dodatečné informace.

Marta Molínová

Zdroj foto: shutterstock_1942278202

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.