Jak BEZPEČNĚ hledat informace o svém zdraví na internetu?

Ne každý se spokojí se slovy lékaře: „Máte zvýšené hodnoty LDL, HDL nižší, celkový cholesterol vysoký. A když se podívám na další vyšetření, vidím, že je vaše srdíčko ve velkém ohrožení.“ Otázky vyskakují jedna za druhou, bohužel dveře ordinace se za námi už zabouchly. V ten okamžik sedáme k počítači a začínáme pátrat na internetu.
Znáte to sami, do vyhledávače zadáte svůj požadavek a nestačíte se divit, co na vás vyskočí. Tentokrát hledáte, co vám asi je. Co je vlastně LDL a HDL? Proč mě ohrožuje vysoký cholesterol? Dostanu infarkt? Dáte Enter a zavalí vás obrovské množství odkazů na weby soukromých či státních institucí, na odpovědi lékařů, na nabídky zázračných léků i bylinek, na chaty pacientů a podobně. Čemu ale máte věřit?

Ověřte si zdroj informací
Podívejte se, kdo stránky provozuje a za jakým účelem. Může vám to pomoci odlišit odbornou informaci od reklamy. Podívejte se, zda je uveden autor informace, jestli je to lékař, organizace nebo laik. Důležité také je, zda jsou na webu uvedeny zdroje informací, odkazy na literaturu či studie. Dobrou pomůckou je i stáří informace. Především ve zdravotnictví mnohé poznatky rychle zastarávají. Jedním z nejužitečnějších ukazatelů věrohodnosti je HON code, který vydává švýcarská organizace pro oblast medicínských informací na internetu. Pokud má web toto logo, máte záruku, že dodržuje jasně daná pravidla a že čtete informace od skutečných odborníků nezatížených reklamou.

Kdo dodržuje pravidla?
Pokud chcete vědět, co musí splňovat držitelé certifikátu, můžete se podívat na www.hon.ch.
A pokud vás zajímají stránky, které pravidla splňují, zadejte si do vyhledávače v levém rohu jejich adresu a hned budete mít jasno.

Při svém spuštění obdržel tento certifikát i webový portál LabTestsOnline.cz. A nyní, při spuštění modernizované verze, obdržel HON code opakovaně. Paní inženýrka Lenka Nováková, hlavní koordinátorka tohoto nekomerčního projektu, uvedla: „Získat certifikát nebylo opravdu jednoduché. Nám se to podařilo díky dodržení striktních pravidel, která byla nastavena již při vzniku mateřského webu, který slouží pacientům v USA již od roku 2001. V Čechách funguje na adrese www.laboratornitesty.cz/www.labtestsonline.cz a pomáhá pacientům ve snadné orientaci v laboratorních vyšetřeních. Návštěvník se dozví, proč je vyšetřován, jak se na vyšetření připravit, co znamenají jednotlivé údaje na žádance, co znamenají hodnoty mimo referenční mez a jaká další vyšetření mohou následovat. Srozumitelně a přehledně.“

V duchu definic Světové zdravotnické organizace (WHO) je důležité, abychom byli zdravotně gramotní. Měli bychom být motivovaní a schopní získávat informace, porozumět jim a využívat je způsobem, který podporuje a udržuje dobré zdraví. Měli bychom tedy vybírat pečlivě a nevěřit všemu, na co klikneme.