Aplikace Mooveez rozšířila možnost výuky angličtiny prostřednictvím filmové klasiky také na iPhone

mooveez

Mooveez je odborníky oceňována česká výuková aplikace, která kombinuje zážitek z filmu a výuku cizího jazyka. Nyní je dostupná i ve verzi pro chytré telefony s operačním systémem iOS, tedy iPhone, čímž doplnila stávající řadu dosud podporovaných zařízení, telefony a tablety se systémem Android a iPad. Společnost Archimedes Inspiration, které za vývojem aplikace stojí, a která má díky své jazykové škole Stories mnohaletou praxi v oblasti moderní výuky cizích jazyků věří, že právě díky chytrým telefonům se myšlenka učení se cizích jazyků s filmem výrazně rozšíří. Faktem je, že v současné době s sebou nosí telefon téměř každý a téměř všude, a je tedy mnohem snadnější najít si, byť krátkou chvilku a věnovat se zlepšení angličtiny. Mooveez nabízí ověřenou, kvalitně přeloženou filmovou klasiku s interaktivními dvojjazyčnými titulky a množstvím dalších funkcí a výukových materiálů, které vycházejí z konkrétního filmového příběhu. Uživatel si výběrem oblíbeného titulu vybírá vlastně i své učitele, kterými jsou jeho oblíbení herci. Ti mluví běžnou mluvou a na rozdíl od „školní angličtiny” tak přinášejí uživateli autentický jazyk. Výsledkem je viditelný úspěch a zlepšení jazykových dovedností ať už doma při intenzivním studiu nebo na cestách, například při čekání na autobus.

„S Mooveez se rozhoduje každý sám kdy, kde a jak se bude učit, a kdo ho bude učit. Zda večer na gauči nebo při čekání na autobus. Zda si chce oddechnout s napínavým příběhem, nebo oblíbenou komedií,“ uvádí Miroslav Pešta, spolumajitel společnosti Archimedes Inspiration a iniciátor projektu Mooveez. „Díky známým filmovým příběhům člověk téměř nezpozoruje, že nejenom sleduje film, ale zároveň se zlepšuje ve své angličtině. Především zcela přirozeně přebírá výrazy a spojení užívané rodilými mluvčí, které pak dokáže i aktivně používat. A především, čas trávený v aplikaci vnímá jako oddech, a ne jako povinnost – tj. rád jej vyhledává,” dodává Miroslav Pešta.

Metodika Mooveez vychází z myšlenky přirozené výuky, díky které každý člověk perfektně zvládl svůj mateřský jazyk. Je zajímavé, že byť angličtinu tvoří přes 200 tisíc slov, již prvních 1000 z nich tvoří 60 % a 3 500 slov dokonce 80 % nejpoužívanější slovní zásoby. Když si uvědomíme, že jeden film obsahuje v průměru 2 000 unikátních slov, a ty nejdůležitější se přirozeně nejvíce opakují, tak doslova platí, že filmy jsou jako svět kolem nás, a pro výuku jazyků jsou zcela přirozené a efektivní. Díky své propracovanosti posouvá Mooveez učení se jazyků s filmy na úplně novou úroveň, což ocenil i British Council, když v létě 2016 vyhlásil Mooveez za Digitální inovaci roku.
Přirozeně, a přece převratně. Co zvláštního Mooveez přináší ?
Mooveez je nejenom efektivní metodou výuky cizího jazyka, řeší ale také zároveň motivaci a chuť do učení. A to za využití naprosto přirozených metod, jak se učí člověk i svůj rodný jazyk. Na rozdíl od filmů s titulky umožňuje aplikace Mooveez nejen pasivní příjem cizího jazyka, ale i aktivní práci s ním, a to zejména díky možnosti „vytáhnout si” jakoukoliv větu a pracovat s ní samostatně. Napodobovat originální přízvuk, uvědomit si použitou gramatiku. Možnosti třídění frází, se kterými uživatel pracuje. A v neposlední řadě díky gramatickým cvičením, které jsou zaměřeny jednak na porozumění, ale i na uvědomení si použité gramatiky.

Filmy v Mooveez jsou vybírány s ohledem na různorodost uživatelů, jejich úroveň angličtiny, možnosti a zájmy. V nabídce jsou celovečerní hrané filmy, komedie, drama, kreslené filmy i kratší dokumenty. Každý film je odborníky kompletně nově přeložen s ohledem na výuku angličtiny. Žádná slova nejsou vynechána ani upravena, jak se tomu u běžných filmových titulků děje. Rovněž kulturní narážky nebo vtipy nejsou přizpůsobovány, ale naopak vysvětlovány, aby pomohly proniknout hlouběji do jazyka a prostředí, ve kterém se používá.